Gemeentebelasting daalt met 19 pct

Door de gedeeltelijke afschaffing van de onroerendezaakbelasting (ozb) betalen Nederlanders dit jaar gemiddeld 19 procent minder belasting aan hun gemeente.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Atlas van de lokale lasten, die is samengesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Overigens neemt de totale lastendruk voor burgers niet af, omdat het rijk gemeenten compenseert voor de afschaffing van de ozb, zegt Maarten Allers, een van de samenstellers van de atlas. De overheid betaalt deze compensatie via het gemeentefonds uit de algemene belastingmiddelen. De gedeeltelijke afschaffing van de ozbwas door het kabinet gepresenteerd als lastenverlichting, onder meer om tegemoet te komen aan de invoering van een nieuw ziektekostenstelsel.

Volgens de atlas, die jaarlijks verschijnt, zijn de gemeentelijke lasten dit jaar het laagst in Wester-Koggeland met 386 euro per huishouden, gevolgd door Ameland (412 euro) en Terneuzen (429 euro). De gemeentelasten zijn met 1.097 euro het hoogst in Blaricum, gevolgd door Abcoude (962 euro) en Bloemendaal (953 euro). Gemiddeld betalen huishoudens 591 euro aan hun gemeente.

Gemeenten hebben fel geprotesteerd tegen de afschaffing van de ozb voor gebruikers van woningen, omdat dit een van hun belangrijkste inkomstenbronnen is buiten het rijk om. De ozb is nu beperkt tot eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van ander onroerend goed.

Als de gedeeltelijke afschaffing van de ozb niet wordt meegerekend, stijgen de resterende gemeentelijke woonlasten (overig deel ozb, rioolrecht en reinigingsrecht) dit jaar met 3,1 procent (18 euro) ten opzichte van diezelfde lasten vorig jaar, blijkt uit de gegevens van de Atlas. Dat komt vooral door een stijging van het rioolrecht (8,2 procent). Veertien gemeenten die nog geen rioolrecht hadden voeren deze nu in, omdat ze de riolering niet langer uit de ozb kunnen betalen. Veel andere gemeenten verhogen om dezelfde reden hun al bestaande rioolrecht. De grootste verhoging werd doorgevoerd in Emmen, waar het rioolrecht met 157 procent werd verhoogd.

De woonlasten (vermindering ozb niet meegerekend) daalden in vergelijking met vorig jaar het sterkst in Wester-Koggenland (-18 procent), terwijl Nijmegen (+32 procent) de grootste stijger van alle Nederlandse gemeenten was.