Correcties & Aanvullingen

Simpelveld

In het artikel 'Ons dorp is heel erg in zijn nadeel veranderd' (10 februari, pagina 2) wordt de vrijwilliger van de VVV Simpelveld Ger Hupkes genoemd. Hij heet Ger Wensink.

Cito-toets

In het hoofdartikel Cito voor alles (13 februari, pagina 7) over de Cito-toets staat dat de ondergrens van de score 525 is. Dit moet 501 zijn.