Conflict over crèche haalt de Kamer

Een hoogoplopend conflict tussen een ouder en de directie van een Haagse crèche trekt de aandacht van de Tweede Kamer. Oudercommissies in de kinderopvang moeten een sterkere positie krijgen.

Voor de kinderen van Annelies Kronenberg was het vandaag ongewild de laatste dag op het Haagse kinderdagverblijf Valentijn. Oorzaak: ruzie tussen de ouders en de directie van de crèche. Een ruzie die volgens Kronenberg te maken heeft met de kritiek die zij als voorzitter van de oudercommissie had op de directie van de crèche. Volgens de directie is het een persoonlijk conflict over het gedrag van Kronenberg en niet over haar voorzitterschap.

Kronenberg e-mailde haar verhaal naar alle Tweede-Kamerfracties. Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) pakte het op en diende een motie in om oudercommissies beter te beschermen. Vanmiddag zou de Kamer stemmen over de motie.

Sinds in 2005 de nieuwe Wet kinderopvang van kracht werd, moet ieder kinderdagverblijf beschikken over een oudercommissie. Deze commissies mogen onder andere meepraten over praktische zaken als de viering van feestdagen, maar ook over veiligheid en het pedagogisch beleid.

Ouders die in een oudercommissie gaan zitten, krijgen twee rollen. Enerzijds het serieus aanpakken van de taak van kritiek en advies van de oudercommissie. Anderzijds het belang van de eigen kinderen in het oog houden. Niemand wil zijn kinderen plotseling naar een andere crèche moeten overplaatsen, vanwege kritiek namens andere ouders. Volgens Boink, de oudervereniging voor de kinderopvang, speelt dit dilemma in de praktijk steeds vaker. Op dit moment krijgt Boink zo'n twintig meldingen per jaar binnen van conflicten tussen kinderopvang en oudercommissies.

Annelies Kronenberg had graag gewild dat haar kinderen, een zoontje van drie en een dochter van anderhalf, op de crèche konden blijven. Ze waren daar in uitstekende handen. Hoe kon het dan toch zover komen? Volgens Kronenberg begon het conflict afgelopen najaar over een prijsstijging voor 2006. De oudercommissie vond deze onvoldoende gemotiveerd. Directrice Annemieke Blansjaar zegt desgevraagd dat gemeld is dat de stijging samenhing met de geraamde toename van de personeelskosten en de verwachte inflatie. De oudercommissie kreeg inzage in het accountantsadvies.

Een tweede conflict ontstond over de zogenoemde 'risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid' die kinderdagverblijven sinds 2005 moeten hebben. Omdat deze inventarisatie bij Valentijn niet aanwezig was, vroeg Kronenberg de GGD of het een probleem is als een inventarisatie ontbreekt. De GGD besloot een reguliere inspectie die bij Valentijn gepland stond, te vervroegen naar december. Omdat er geen acuut gevaar was, greep de inspecteur verder niet in. De directie van Valentijn meldt dat er inmiddels een inventarisatie ligt. Dat het zo lang geduurd heeft, komt volgens directeur Blansjaar juist door de oudercommissie. Die zou lang hebben gewacht met het aanleveren van de benodigde reactie op de voorgestelde stukken.

Het laatste conflict draaide om een onderzoek naar het binnenmilieu op Valentijn. Ouders vonden het vaak muf ruiken in de lokalen en wilden experts de situatie op Valentijn te laten bekijken. De oudercommissie was bang dat de slechte luchtkwaliteit schadelijk zou zijn voor de kinderen. Een discussie over dit onderwerp verzandde snel in gehakketak over data. De oudercommissie wil zo snel mogelijk in gesprek, directeur Blansjaar geeft aan pas op 13 januari tijd te hebben.

De discussie loopt zo hoog op dat Kronenberg uiteindelijk een e-mail krijgt van de directrice waarin, zo zegt de moeder, met zoveel woorden wordt gemeld dat Kronenberg op zoek moet naar een andere crèche voor haar kinderen. Daarop belt haar man met de echtgenoot van Blansjaar, die eveneens werkzaam is bij het kinderdagverblijf Valentijn. Volgens Kronenberg zegt deze dat er nog gepraat kan worden over het al dan niet wegsturen van de kinderen als zij het voorzitterschap van de oudercommissie neerlegt. Op dit aanbod gaat de familie niet in. Annemieke Blansjaar bestrijdt dit: 'Dat is een leugen. Ik wilde alleen mijn personeel beschermen. Zij heeft hen op verschillende momenten verbaal lastiggevallen.'

Directrice Blansjaar zegt dat zij blij was met de actieve oudercommissie, maar echt niet kon vergaderen. 'Volgens het reglement hoeft de directie maar vier keer per jaar met de oudercommissie te vergaderen. Na het opstappen van Kronenberg hebben ook de andere leden van de oudercommissie hun functie neergelegd.

Een woordvoerder van de brancheorganisatie waarbij het kinderdagverblijf Valentijn is aangesloten, Maatschappelijk Ondernemersgroep, zegt dat het om een 'persoonlijke kwestie gaat'. De woordvoerder ziet 'geen enkele reden om te twijfelen aan het handelen van de directie.'

    • Inger Kuin