Asbestslachtoffers krijgen voorschot van het rijk

Goor, 14 febr. Het rijk gaat smartengeld voorschieten aan asbestslachtoffers uit Goor en Harderwijk die long- of buikvlieskanker hebben gekregen door asbest in het milieu. Asbest uit fabrieken in deze plaatsen is gebruikt bij de verharding van wegen en erven. Recent onderzoek in Goor heeft aangetoond dat er een verband is tussen asbest in het milieu en de dodelijke ziekte mesothelioom. Vrom bereikte twee maanden geleden overeenstemming met Eternit om een regeling voor milieuslachtoffers te maken. Vrom wil een voorschot verstrekken en dit later verhalen op het verantwoordelijk bedrijf.