Arts herkent veel hartinfarcten niet

Als een 55-plusser een hartinfarct krijgt, wordt dat in 43 procent van de gevallen niet herkend door de arts noch door de patiënt zelf. Bij vrouwen blijft zelfs ruim de helft van de hartaanvallen verborgen.

Dat blijkt uit onderzoek van epidemiologen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam dat vandaag is gepubliceerd in het European Heart Journal. Het is de eerste keer dat in Nederland deze 'stille' infarcten geteld zijn.

Om meer hartaanvallen op te sporen, stellen de onderzoekers voor vaker een hartfilmpje (ECG) te maken bij patiënten met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld vanwege hoge bloeddruk of suikerziekte. Met een ECG vonden de Rotterdamse onderzoekers de stille hartaanvallen wel. Daarvoor moet het ECG wel door een computerprogramma en een getrainde specialist worden beoordeeld.

Bij een stil hartinfarct heeft een patiënt geen pijn, of pijn die niet typisch is voor een hartaanval. Een infarct aan de onderkant van het hart kan bijvoorbeeld als ernstige maagpijn aanvoelen. Alle hartinfarcten vergroten de kans op hartklachten, zoals een nieuwe hartaanval of hartfalen. Mogelijk zijn de risico's van een stil infarct wel kleiner dan bij andere infarcten.

Dat vooral bij vrouwen hartinfarcten niet herkend worden, komt volgens de onderzoekers mogelijk doordat artsen en patiëntes zich eerder zorgen maken om ziektes als kanker dan om hartklachten.