Werkloosheid allochtonen stabiel

De werkloosheid onder allochtonen is vorig jaar voor het eerst in vier jaar tijd stabiel gebleven. Gemiddeld waren allochtonen in 2005 driemaal zo vaak werkloos als autochtonen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft bekendgemaakt. De cijfers verschillen sterk van de cijfers die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorige maand publiceerde.

In 2005 was 16,4 procent van de allochtonen werkloos. Een jaar eerder was dit 16,1 procent. Tussen 2001 en 2004 was nog sprake van een sterke stijging van de werkloosheid onder allochtonen.

Onder autochtonen bedroeg de werkloosheid in 2005 ruim 5 procent, evenveel als het jaar daarvoor. Van de totale beroepsbevolking zat vorig jaar gemiddeld 6,5 procent zonder baan.

De werkloosheid is het hoogst onder allochtone jongeren. In de leeftijdscategorie van 15 tot en met 24 jaar was vorig jaar 26 procent werkloos. Onder autochtone jongeren was dit 11 procent.

Het SCP stelde vorige maand nog dat de werkloosheid onder jeugdige allochtonen 40 procent bedraagt. Dit leidde tot Kamervragen over maatregelen van het kabinet om de werkloosheid tegen te gaan.

Onderzoeker M. Vergeer van het CBS verklaart het verschil door de criteria die het SCP hanteert. Zo onderzocht het SCP alleen de vijftig grootste gemeenten en niet het gehele land, zoals het CBS doet. Omdat de werkloosheid in steden van oudsher relatief hoog is, stuitte het SCP op een hoger getal dan het CBS, aldus Vergeer. 'Bij de autochtonen kwam het SCP op 9 procent, en wij op 5 procent.'

Onder de allochtonen was de werkloosheid in 2005 het hoogst onder Marokkanen, met 20 procent. Het SCP kwam uit op 27 procent.