Werkloosheid allochtonen blijft na 4 jaar stabiel

Amsterdam, 13 Febr. De werkloosheid onder allochtonen is vorig jaar voor het eerst in vier jaar tijd stabiel gebleven. Gemiddeld waren allochtonen in 2005 driemaal zo vaak werkloos als autochtonen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De gegevens verschillen sterk van die van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Pagina 11