Van Geel: extra kerncentrale

Nederland kan de bouw van een tweede kerncentrale niet uitsluiten. Dat heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) gisteren gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Volgens Van Geel zijn het vooral de toenemende klimaatproblemen die het noodzakelijk maken de optie voor meer kernenergie open te houden. 'Wil je de doelstellingen halen op het gebied van het klimaat tot 2020, dan zal naast alles wat we doen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie ook kernenergie als een heel serieuze optie gelden.'

Morgen verschijnt hierover een studie van het Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN). Volgens de staatssecretaris is het een kwestie van 'en, en, en: meer duurzame energie, vooral besparingsmaatregelen en daarna meer kernenergie'. Tweede-Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) wil een spoeddebat over deze uitspraken.

Van Geel verwacht dat de komende jaren 'ten minste drie centrales moeten worden vervangen'. De keus zal dan zijn óf kolencentrales óf kernenergie, meent hij. Aan een nieuwe kolencentrale zullen zware milieueisen worden gesteld, kondigde hij aan. Dat betekent in ieder geval opslag van het broeikasgas CO2 en overgaan op kolenvergassing. Van Geel zei zelf 'geen voorkeur' te hebben voor kolen of kernenergie.

Hij noemde gisteren drie mogelijke vestigingsplaatsen voor een tweede kerncentrale: Borssele, de Tweede Maasvlakte en Delfzijl (Eemshaven). Deze plekken komen in aanmerking omdat er voldoende koelwater in de directe omgeving beschikbaar is. Eerder besloot het kabinet de kerncentrale in Borssele langer open te houden, tot eind 2033.

In de discussie rond het openhouden van Borssele liet Van Geel al merken geen ernstige bezwaren te hebben tegen kernenergie. Ook zijn partij, het CDA, vindt al langer dat de optie voor kernenergie weer van belang is. De VVD is hier altijd voor geweest. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de milieubeweging wijzen de keus van Van Geel vierkant af. Met het oog op de problemen met de opslag van radioactief afval zegt Kamerlid Samsom van de PvdA: 'Niet aan beginnen.' Ook coalitiepartij D66 heeft bezwaren.