Kamermeerderheid contra CDA om splitsingswet

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de splitsing van de energiebedrijven in publieke netwerkbedrijven en geprivatiseerde productie- en leveringsbedrijven. Regeringsfractie CDA is tegen de splitsing. Een Kamermeerderheid met coalitiegenoot VVD is voor.

Den Haag, 13 febr. - Het management van de energiebedrijven verzet zich heftig, de vakbonden zijn tegen, werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft vanochtend bekendgemaakt tegen te zijn. De VVD-fractie in de Tweede Kamer steunt samen met PvdA, D66 en GroenLinks het voorstel van minister Brinkhorst om de energiebedrijven te splitsen. Paul de Krom, energiewoordvoerder voor de VVD, legt uit waarom.

Waarom bent u voor splitsing van de energiebedrijven?

'De splitsing is nodig voor een eerlijke, transparante en kostenefficiënte markt. De aandeelhouders (gemeenten en provincies) krijgen maximale keuzevrijheid. De netwerken worden onafhankelijk van commerciële belangen. De splitsing kan nieuwe dynamiek brengen. Ik denk dat het de investeringen in de energiesector ten goede zal komen.'

Buitenlandse energieconcerns staan klaar om de Nederlandse bedrijven na opsplitsing over te nemen.

'Een paar jaar geleden wilde Nuon naar de beurs. Op de beurs kunnen je aandelen gekocht worden door buitenlandse partijen. Daar hoorde je ze toen niet over. Nu zijn ze tegen de splitsing wegens de dreiging van overname. Het is een angstscenario. Daar ben ik niet van onder de indruk.'

Geen enkel Europees land gaat zo ver met de ontvlechting van de bedrijven als Brinkhorst wil.

'In Engeland hebben de financiële markten splitsing afgedwongen. Wat we in Nederland doen is het Nieuw-Zeelandse model. Daar zijn de energieprijzen en kosten gedaald. Ik hoor dat men in Noorwegen en Oostenrijk belangstelling voor de Nederlandse aanpak hebben.'

Als de splitsing doorgaat, zullen de energielasten voor consumenten omhooggaan.

'Die kosten hebben te maken met de garantie van de onafhankelijkheid van de netten. Deze kosten zouden ook gemaakt worden als er niet wordt gesplitst. Brinkhorst noemt een bedrag van 450 miljoen euro, maar daarbij is uitgegaan van twaalf (grote en kleine) energiebedrijven die worden gesplitst. De feitelijke kosten zullen door fusies van bedrijven veel lager zijn. Bovendien staan er voor de consumenten baten tegenover.'

Frits Bolkestein, oud-VVD-leider en oud-eurocommissaris, sprak zich afgelopen zaterdag uit tegen splitsing. Hij wil dat Nederland 'baas over zijn eigen energie' blijft. Heeft hij u overtuigd?

'Het is een beetje gek wat Bolkestein zegt. De grenzen in Europa gaan open. Wat gebeurt er dan met de kleine Nederlandse energiebedrijven die in handen van de overheid zijn? Onze energiebedrijven zijn kleinduimpjes. Het is beter om aansluiting te zoeken bij de grote Europese energieconcerns. Maar als je bang bent voor die buitenlandse bedrijven is het een goed idee om de netwerken buiten de overnames te houden.'

Staatssecretaris Van Geel heeft gisteren de bouw van nieuwe kerncentrales geopperd. Wat vindt u?

'Waarom komt hij daar nu pas mee? Hij heeft drie jaar lang uitgelegd dat we geen kerncentrales moesten bouwen. Dit is zijn nieuwste draai. Het is te laat, maar ik zou zeggen: beter laat dan nooit.'