Hollywood O.K. Pieces

'De titel van dit project, Hollywood O.K. Pieces, heeft eigenlijk drie verklaringen. Allereerst gaat het om de foto van de cd-hoes, gemaakt door kunstenaar Ger van Elk. Hij beeldt op straat in Hollywood de letters O en K uit. Dat vond ik geestig, dus drong de titel zich op. Daarbij is de titel een verwijzing naar de Amerikaanse West Coast jazz. In de jaren vijftig werden door jazzmusici diverse experimenten ondernomen om bruggen te slaan tussen jazz en klassieke muziek. Dat gebeurde met regelmaat in de filmmuziekstudio's van Hollywood, vandaar dus. En de derde verwijzing is misschien wat vergezocht, maar ik vind 'm wel mooi als licht autobiografisch element. Ik kom uit Heiloo. Loo betekent bos of woud. Heiloo is dus een heilig woud. Net als holy wood oftewel Hollywood! En aangezien Heiloo ook weer aan de westkust van Nederland ligt, is daarmee de cirkel weer rond.'

Guus Janssen Foto Lex van Rossen Amsterdam, 10-2-2006. GUUS JANSSEN foto lex van rossen
Guus Janssen Foto Lex van Rossen Amsterdam, 10-2-2006. GUUS JANSSEN foto lex van rossen Rossen, Lex van

De veelzijdige pianist en componist Guus Janssen (Heiloo, 1951) kan de dag beginnen met het spelen van Haydn, daarna componeren voor een klassieke zangeres en 's avonds jazz spelen met een van zijn bands. Janssen slaat bruggen tussen jazz en westerse klassieke muziek door zijn 'gecomponeerde improvisaties en geïmproviseerde composities'. In het project Hollywood OK Pieces, te horen op zes plaatsen, becommentarieert hij met zijn sextet op eigenzinnige manier de West Coast jazz van weleer.

'West Coast jazz was eigenlijk een tegenreactie op de wat uitbundige en soms heetgebakerde bebop. In een zoektocht naar een andere manier van opwinding mengden musici hun jazz met klassieke muziekopvattingen en experimenteerden in vorm en instrumentatie. Ik vind dat reuze interessant omdat ik mezelf ook als een soort mengvorm beschouw. Ondanks mijn klassieke opleiding en mijn componeervak is mijn liefde voor improvisatie, ingebracht door mijn broer, die jazzplaten uit Amsterdam naar Heiloo meebracht, groot.

'Tegenwoordig breek ik met improvisatie graag binnen bij klassieke stukken. Maar ook andersom. Dat zie je in dit project goed terug. Hoewel een en ander is uitgeschreven en vastligt, is er voldoende ruimte om te zoeken en experimenteren met het sextet, waarin een traditioneel jazz pianotrio gekoppeld is aan klassieke instrumenten als fagot, hoorn en klarinet. Maar het laatste wat ik wil is een soort museumjazz te gaan spelen. Dus het exact naspelen van die oude muziek doen we niet. Het gaat mij om de interpretatie van die muziekstijl van toen. Vanuit het heden, met alle verworvenheden sinds het begin van mijn carrière in de jaren zeventig, blik ik op vrije wijze terug.

'Het West Coast jazz-element in mijn uitwerking zit hem in de bijzondere instrumentatie en het gegeven dat er een zekere beheersing zit in onze muziek. Beheersing is lastig, zeker wanneer er bizarre vormverkenningen aan te pas komen. Zoals in het nummer Angelicanzone, waarin over een razendsnel aflopende reeks akkoorden pijlsnel wordt geïmproviseerd.

' Dat is spannend - zeker als het nét niet allemaal ontspoort. Maar er zijn ook andere mengvormen. De opvallende baslijn in Gerry Mulligans I'll Remember April heb ik, gespeeld door Michael Rabinowitz op fagot, het uitgangspunt gemaakt van het nieuwe arrangement April. En ook in het stuk Memory Protect gebruik ik oud als basis voor nieuw. Een oud akkoordenschema dat ook saxofonist Lee Konitz eens gebruikte, levert een gek schrijnend soort drieklank op wanneer je majeur tegenover mineur plaatst. Helder klinkt het, maar ook dissonant.

'Wat een verrijking om uit beide kunsten te kunnen putten. Ik zie het als pure inspiratiebron. Vrije muziek leg ik maar al te graag aan banden, om juist zó weer verder te komen.'

Guus Janssen Sextet Hollywood O.K. Pieces. Concerten: 17/2 De Kade Zaandam; 18/2 DJS Dordrecht; 19/2 BIMhuis Amsterdam; 20/2 Wilhelmina Eindhoven; 22/2 Floratheater Smør Delft; 23/2 Provadja, Alkmaar. Info: wwwgeestgronden.com

    • Amanda Kuyper