De stemming

Weeffout in VVD

De VVD in Utrecht heeft kritiek op het asielbeleid van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en integratie). In het verkiezingsprogramma biedt de Utrechtse VVD-afdeling uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst - omdat de regering van dat land hen niet erkent als staatsburger - noodopvang aan. Op dit moment worden 127 mensen uit deze groep in Utrecht opgevangen. 'De VVD Utrecht maakt zich hard voor een landelijke oplossing van dit probleem', staat in het programma.

De terugkeerwet van Verdonk staat opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers buiten de vertrekcentra niet toe. 'Er zit landelijk een fout in het beleid', zegt Halbe Zijlstra, fractieleider van de VVD in de Utrechtse gemeenteraad. 'Je kunt mensen die er alles aan doen om terug te kunnen keren naar bijvoorbeeld China niet op straat zetten. Als je dat voorschrijft, is de gemeente de klos.'

De woordvoerder van Verdonk ontkent een fout in het beleid. 'Mensen die echt niet terug kunnen, krijgen een verblijfsvergunning op grond van het buiten-schuld-criterium', aldus de woordvoerder. 'Ze hoeven maar een brief te laten zien van de ambassade: 'U kunt niet terug'. De praktijk is dat asielzoekers die zeggen dat ze niet terug kúnnen, niet terug wíllen.' (JC)

Foto van De Geus op bord tijdens Congres SGP-jongeren
Foto van De Geus op bord tijdens Congres SGP-jongeren

Boe tegen De Geus

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) was dit weekeinde op bezoek bij de SGP-jongeren. Die congresseerden de hele zaterdag over kwetsbare groepen in de samenleving, zoals prostituees en zwervers. De Geus, die campagne voert om meer vrouwen in de raad te krijgen, greep het thema aan om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in de samenleving. 'Ik weet dat er veel vrouwen zijn met uitgesproken politiek talent. Binnen jullie kring zal dat niet anders zijn. Mag je die talenten onbenut laten als de samenleving er om vraagt? Ik vind van niet.'

SGP-voorman Van der Vlies dacht er anders over. Hij betoogde dat er bij de SGP juist echt aandacht is voor de talenten van vrouwen. 'Er is maar één partij die die talenten echt op waarde weet te schatten en dat is de SGP.' Luid applaus uit de zaal. Van der Vlies gaat verder: 'De minister roept op om op een vrouw te stemmen.' 'Boe', klinkt het uit de keel van een - mannelijke - SGP-jongere. Dan komt Van der Vlies met zijn uitsmijter: 'Maar SGP'ers moeten toch ook verkozen worden!' (AH)

Roze in Leiden

In Leiden is de homo-emancipatie nog niet voltooid. Althans, dat kan afgeleid worden uit verkiezingsmateriaal van de Leidse D66-afdeling. Bierviltjes met de leus 'Meer Leven in de brouwerij? Stem eens op een roze kandidaat' worden verspreid in de Leidse kroegen. D66 heeft vier homoseksuele kandidaten op de lijst. Eén daarvan is Peter Bootsma, nummer drie op de kandidatenlijst. Hij ziet de oproep als een ludieke campagne. 'Het is speels bedoeld', aldus Bootsma. Toch zit er onder de ironie een serieuze ondertoon. De vier roze kandidaten spreken zich op de bierviltjes uit voor viering van roze zaterdag in Leiden en de verruiming van de sluitingstijden van café's. 'Dat zijn typische thema's die de kosmopolitische homoseksuele medemens aanspreken', aldus Bootsma. De oproep om op een 'roze' kandidaat te stemmen ontstijgt volgens hem niet het partijbelang. 'Een stem op D66 is natuurlijk belangrijker dan op een homoseksueel.' (AH)

Aldus...

'Hierbij presenteren wij onze evenwichtige en kwalitatief hoogstaande kandidatenlijst van betrokken mensen die geen politicus willen worden maar voor het volk op willen komen.' De Tilburgse lijsttrekker Hans Smolders - oud-chauffeur van Pim Fortuyn - op zijn website lijstsmolders.nl

'Ik weet niet of het goed is voor je karakter om lang in de politiek te zitten. Politiek draait om macht, macht corrumpeert , kan je arrogant maken, je in spelletjes trekken.'

PvdA-leider Wouter Bos in een interview in Marie Claire.

Fragiele linkse liefde

Links voert lokaal actie als opmaat naar de verkiezingen. Lastig als de SP botst met Groenlinks.

Onder het standbeeld van Willem II dromden zaterdag op het Tilburgse Heuvelplein zo'n tweehonderd mensen samen. Het waren leden van het congres van GroenLinks die in de lunchpauze actie voerden tegen het asielbeleid. Ludiek: de congresgangers vormden ter ondersteuning van vluchtelingen een hart. KamerlidMarijke Vos riep de slogan: 'Niemand op straat!' En dat klopte: weinig Tilburgers kwamen kijken.

Er was wel haast ,want aansluitend was er een actie van de SP. Ook ludiek: het plein werd gevuld met auto's om te demonstreren tegen het plan om verkeer toe te laten op een doorgaande weg langs het plein. Daar denkt Groenlinks in Tilburg overigens anders over: de partij zit in het college en is voorstander van eenrichtingsverkeer over het plein. Lokaal geen linkse lente, als dat zo doorgaat.

Ook GroenLinks-leider Halsema is over de samenwerking met PvdA en SP, na Kamerverkiezingen, op zijn minst dubbelzinnig. In haar toespraak tot het congres noemde Halsema de PvdA, die op dat moment haar zestigste verjaardag vierde in Amsterdam, smalend 'een oud-linkse partij'. En partijleider Bos 'lijkt bang voor een beetje kleur'. De PvdA is volgens haar onduidelijk geweest over de 'vechtmissie naar Afghanistan'. In december was het 'hoogst onwaarschijnlijk' dat de PvdA zou instemmen. Maar uiteindelijk deed de partij dat toch. De vraag is waarom GroenLinks met alle geweld wil regeren met zo'n onduidelijke partner? Halsema: 'Lokaal en landelijk bereiken we meer als de PvdA naar links durft te kijken.' (FV)

    • Arne Hankel
    • Frank Vermeulen
    • Jutta Chorus