CDA: Energiebedrijven worden verkwanseld

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de splitsing van de energiebedrijven in publieke netwerkbedrijven en geprivatiseerde productie- en leveringsbedrijven. Regeringsfractie CDA is tegen de splitsing. Een Kamermeerderheid met coalitiegenoot VVD is voor.

Werknemers van energiebedrijven protesteren voor het Tweede-Kamergebouw in Den Haag Nederland, Den Haag, 13 februari 2006 Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van Economische zaken met minister Brinkhorst over de voorgenomen splitsing van energiebedrijven. Voorafgaand aan het overleg demonstreerden werknemers van diverse energiebedrijven voor de Tweede Kamer. foto: Gerhard van Roon
Werknemers van energiebedrijven protesteren voor het Tweede-Kamergebouw in Den Haag Nederland, Den Haag, 13 februari 2006 Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van Economische zaken met minister Brinkhorst over de voorgenomen splitsing van energiebedrijven. Voorafgaand aan het overleg demonstreerden werknemers van diverse energiebedrijven voor de Tweede Kamer. foto: Gerhard van Roon Roon, Gerhard van

Den Haag, 13 febr. - Tweede-Kamerlid Jos Hessels, energiewoordvoerder van het CDA, speelt een sleutelrol in het debat over de elektriciteitswet van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66), waarin de splitsing van de energiebedrijven het in het oog springende element is. Het CDA vindt de lastenverzwaring voor de consumenten als gevolg van de voorgestelde splitsing onaanvaardbaar.

Waarom bent u tegen de splitsingswet?

'De risico's van de kosten zijn te groot. Daar moet eerst nader onderzoek naar worden gedaan. Met de lastenverzwaring voor huishoudens zoals die wordt verwacht kan het CDA niet instemmen. Als dat wordt opgelost, ontstaat er een ander beeld.'

Hoe groot schat u de kosten?

'Ik denk dat ze hoger zullen uitvallen dan 100 euro per huishouden per jaar. De minister moet die kosten uitleggen. Hij heeft het over 50 à 60 euro, maar zelfs dat is te veel. De consument mag de splitsing niet voelen in de portemonnee. Laat de consumenten een voordeel hebben. Eind december was er politieke ruzie over lastenverlichting van 35 euro per huishouden. Nu hebben we het over het drievoudige. Daar gaan wij niet mee akkoord.'

Grote buitenlandse energieconcerns staan klaar om de opgeknipte energiebedrijven over te nemen. Bent u daar beducht voor?

'De sector wordt door deze wet op achterstand gezet. Nederland is een belangrijk energieland. Dat willen we ook blijven. Onze energiebedrijven dreigen nu te worden verkwanseld. De bedrijven komen in handen van grote Europese energieconglomeraten. Hiermee verzwakken we onze energiesector.'

Bent u in alle omstandigheden tegen privatisering?

'Als de bedrijven zelf willen privatiseren, heb ik daar geen bezwaar tegen. Maar dan moeten ze wel gesplitst worden. Ik ben een principieel tegenstander van privatisering van de netwerken. Die moeten in publieke handen blijven.'

Dat lijkt verdacht veel op het standpunt van Brinkhorst.

'Nee, want Brinkhorst wil de bedrijven verplichten om te splitsen. Daarmee gaan de kosten omhoog. Vooral die van de Amerikaanse leaseconstructies van het gebruik van de netwerken.'

U wilt uitstel om dat nader te laten onderzoeken. Maar volgens de minister zijn er geen onafhankelijke deskundigen die dat kunnen doen.

'Alle rapporten die zijn verschenen zijn door belangen gekleurd. Maar het Centraal Planbureau, de Raad van Economische Adviseurs van de Tweede Kamer of de Algemene Rekenkamer kunnen er binnen een maand heel goed een objectief oordeel over verstrekken.'

Het CDA is in de Kamer tegen een kabinetsvoorstel, dat gesteund wordt door de CDA-ministers. Verkeert het CDA in dezelfde positie als D66 bij 'Afghanistan'?

'Nee, dat is onvergelijkbaar. Dit is een puur feitelijke afweging.'

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) heeft gisteren de bouw van kerncentrales geopperd. Wat vindt u?

'Dat is oud nieuws. Het is een bekend CDA-standpunt.'

    • Roel Janssen