Willem-Alexander wil IOC- lid blijven

Kroonprins Willem-Alexander wil voorlopig aanblijven als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De vraag is of dat reglementair kan. Hijzelf heeft zijn twijfels. 'Ik moet het allemaal nog eens goed bekijken', zei hij na afloop van de 118de jaarlijkse IOC-vergadering.

De prins sprak omzichtig over zijn mogelijke herverkiezing, die in 2007 aan de orde is, omdat hij niet opnieuw het onderwerp van een nationale discussie wil worden, zoals in 1998 bij zijn aantreden. De kritiek was destijds dat hij toetrad tot een organisatie waarvan een aantal leden corrupt was.

De prins werd door de toenmalige voorzitter Samaranch aangezocht op het moment dat het IOC in een ernstige crisis verkeerde als gevolg van het omkoopschandaal rond de Winterspelen van 2002 in Salt Lake City. Na rijp beraad gaf het kabinet Kok hem toestemming, onder voorwaarde dat hij bij troonsbestijging alle nevenfuncties zou neerleggen.

Willem-Alexander behoort volgend jaar in Guatamala-Stad tot de eerste groep IOC-leden die voor 2000 is gekozen, maar voor wie, verspreid over drie jaar, een afzonderlijk schema van aftreden is opgesteld. 'Ik heb in de vergadering gevraagd hoe het bestuur met die tombola denkt om te gaan', zei Willem-Alexander, die vooral wil weten of de nieuwe verplichting van één IOC-lid per land op hem van toepassing is. In dat geval zou hij moeten wijken, omdat Anton Geesink in 2009 aftredend is.

De gisteren tot vice-voorzitter gekozen Duitse jurist Thomas Bach heeft de kroonprins gerust proberen te stellen door hem erop te wijzen dat vóór 2000 gekozen IOC-leden het recht op herverkiezing behouden, omdat zij onder oude voorwaarden lid zijn geworden. Het is Willem-Alexander niet aan te rekenen dat tussentijds de spelregels zijn veranderd, zegt Bach. Maar de prins interpreteert het reglement anders en denkt dat hij niet als tweede Nederlands IOC-lid kan aanblijven.

Willem-Alexander: 'Voorzitter Jacques Rogge heeft toegezegd dat het bestuur nog dit jaar duidelijkheid zal verschaffen; daar wacht ik dan maar op.'

    • Henk Stouwdam