Premier oneens met Hirsi Ali in cartoonkwestie

Nederland schiet niets op met de uitspraken die Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) heeft gedaan over de wijze waarop premier Balkenende zich heeft opgesteld in de cartoonkwestie. Dat zei de premier gisteren na afloop van de ministerraad. Het kabinet heeft gisteren opnieuw gesproken over de aanhoudende gewelddadige protesten in moslimlanden tegen de Deense cartoons van profeet Mohammed.

Hirsi Ali hield donderdag een persconferentie in Berlijn. Op deze drukbezochte bijeenkomst uitte ze felle kritiek op de in haar ogen slappe aanpak van de Nederlandse regering in de cartooncrisis. Ze vergeleek de opstelling van Balkenende in negatieve zin met die van de Deense premier Rasmussen die volgens haar meer lef heeft getoond.

Balkenende weigerde rechtstreeks te reageren op de uitspraken van het Kamerlid. 'Ik respecteer wat mevrouw Hirsi Ali zegt. Ik ontzeg geen enkele politicus het recht om dingen naar voren te brengen. Maar ik heb geen behoefte aan eindeloze discussies', zei de premier. Hij nam wel afstand van de opstelling van Hirsi Ali: 'We leven in een tijd dat we moeten zoeken naar overeenkomsten en niet de verschillen tussen personen moeten onderlijnen.'

Balkenende noemde de golven van geweld van de afgelopen dagen 'onbestaanbaar' en wees iedere vorm van eigenrichting af. Natuurlijk, zei hij, moet het belang van de vrijheid van meningsuiting worden uitgedragen. De premier zei te willen de-escaleren: 'We moeten benoemen wat niet kan en wat niet mag.En tegelijkertijd de dialoog aangaan.'