Overlegeconoom met passie voor cijfers

De PvdA-econoom Coen Teulings wordt op 1 mei directeur van het Centraal Planbureau. Hij wordt dat 36 uur per week, want hij blijft één dag in de week hoogleraar economie.

C. Teulings. 'Pleitbezorger van poldermodel.' Foto Roel Rozenburg Amsterdam:24.2.4 Hr. Teulings. FOTO ROEL ROZENBURG NIET MEER GEBRUIKEN! mail Joost Brinks 3 maart 2006 Rozenburg, Roel

Een telg van Tinbergen. Dat voorspellen een aantal economen in reactie op de benoeming van Coen Teulings tot directeur van het Centraal Planbureau.

Jan Tinbergen richtte in 1945 het planbureau op en was er tien jaar lang directeur. De latere Nobelprijswinnaar economie leverde een unieke bijdrage aan de modelmatige onderbouwing van het economisch beleid. Hij transformeerde wetenschappelijke inzichten in praktische politiek. En ook Coen Teulings heeft zich dit specialisme eigen gemaakt.

De overeenkomsten tussen Jan Tinbergen (1903-1994) en Coen Teulings (1958) zijn groot. Beide economen kiezen voor kwantificering van het economische debat, beiden hebben zich gespecialiseerd in conjunctuuronderzoek - Teulings promoveerde met de dissertatieConjunctuur en kwalificatie - en beiden manifesteerden zich nadrukkelijk binnen de PvdA.

Teulings stapte na een lidmaatschap van CPN en GroenLinks over naar de PvdA. Begin vorig jaar was hij een van de samenstellers van het beginselprogramma van de PvdA. 'Hij zat als econoom in de commissie', zegt de toenmalige PvdA-partijvoorzitter Ruud Koole, 'maar Coen heeft een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid.' De PvdA-econoom is 'slim, snel, en wars van slecht onderbouwde argumenten'. Volgens Koole heeft Teulings oog voor het economisch argument en 'onderkent hij het belang van het sociale'.

Teulings studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna trad hij in dienst bij de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) waar hij zes jaar lang onderzoek deed. Na zijn promotie, in 1990, werd hij aangesteld als onderzoeker bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en hield zich bezig met loonvorming, rechtvaardige verdeling van werk en inkomen.

Als hoofd van de afdeling Inkomensbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1995-1998) vertaalde hij de theorie in de praktijk. Daarna werd hij directeur van het Tinbergen Instituut en hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds mei 2004 is hij directeur van SEO en hoogleraar economie van de publieke sector aan de Universiteit van Amsterdam. Die laatste functie blijft hij één dag in de week uitoefenen.

Een van Teulings voorgangers, Gerrit Zalm, maakte de overstap naar de politiek. De VVD'er werd de langstzittende minister van Financiën. PvdA'ers sluiten zo'n stap bij Teulings ook niet uit. Hij zou daarmee in de voetstappen treden van zijn grootvader. De KVP'er Frans Teulings was vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken in het het tweede kabinet-Drees (1951-1952). Coen Teulings, getrouwd en vader van twee kinderen, stamt uit een dynastie van uitgevers in Den Bosch.

De laatste jaren manifesteerde hij zich steeds meer rond het Binnenhof. Hij zat in een adviescommissie voor de nieuwe WAO en de commissie-Dijkstal over de salarisstructuur van politici en topambtenaren. De commissie-Teulings adviseerde over vernieuwing van het economieonderwijs op vwo en havo. Sinds maart 2005 is Teulings lid van de Raad van economisch adviseurs, een onafhankelijke raad die de Tweede Kamer adviseert. Deze raad adviseerde onder meer om de hypotheekrente in dertig jaar af te schaffen.

'Coen is een echte overlegeconoom. Pleitbezorger van het poldermodel die niet blind is voor de stroperigheid van de verzorgingsstaat', zegt PvdA-ideoloog Jos de Beus. Hij kent Teulings nog uit de periode dat ze samen in de faculteitsraad zaten. 'Een non-conformistische jongen, die tijdens de vergadering altijd zijn boterhammen opat.' Hij verwacht met Teulings een nieuwe impuls bij het CPB. 'Het planbureau moet uitdagen, scenario's schetsen, de toekomst verkennen.'

    • Cees Banning