Nederland en Antillen: maak er samen het beste van

Naar aanleiding van de artikelen ‘Wat te doen met Antillianen in Nederland’ en ‘Wat te doen met de Antillen’? (Opiniepagina, 7 februari), het volgende.

In het voorgezet onderwijs in Nederland is onlangs een interactief internetprogramma gelanceerd over de geschiedenis en topografie van de Nederlandse Antillen. Was dit, door Stichting Kleurrijk Leren ontwikkelt, programma tien jaar eerder ingevoerd, dan zou ook het historisch besef over de Antillen groter zijn geweest.

Men had dan geweten, dat van de meer dan 370 jaar van verbondenheid tussen Nederland en de West, 320 jaar gekenmerkt werd door een allesoverheersende Nederlandse aanwezigheid. Vanuit en namens het Europese moederland, werd – exclusief vanuit het eigen belang – drie eeuwen lang bepaald of en hoe de eilanden zouden worden ontwikkeld, wie er mocht komen, hoe de bevolking er uit zou zien en waar men mocht gaan en staan.

De introductie van zelfbestuur in 1954 heeft de gevolgen van deze langdurige overheersing niet kunnen compenseren. Door inconsistente dekolonisatie en wisselend beleid van eilandelijke bestuurders zijn dat de achterstanden en de Nederlandse invloed groot gebleven, waardoor wij ook de komende jaren niet zo makkelijk van elkaar af zijn.

Het proces tot hervorming van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk is een goede gelegenheid om er voor de toekomst samen het beste van te maken. In plaats van de eigen geschiedenis van zich af te willen schudden, zou men in Nederland meer moeten denken aan een actieve betrokkenheid, een gedeelde verantwoordelijkheid voor de sociale en economische ontwikkeling van de eilanden, waar ook voor de Nederlandse economie nog kansen liggen. Minister Brinkhorst van Economische Zaken gaat er binnenkort niet voor niets drie dagen op bezoek.

    • Paul Comenencia
    • Gevolmachtigde Minister Nederlandse Antillen