Media kiezen nieuwe regels voor spelling

Het Groene Boekje van de Nederlandse Taalunie krijgt concurrentie. Een aantal kranten, opiniebladen en de NOS stappen over op de Spellingwijzer van het Genootschap Onze Taal, het Witte Boekje.

Deze gebruiken ze voortaan als richtsnoer voor correcte spelling. Van het Witte Boekje verschijnt in augustus van dit jaar een nieuwe druk. Behalve NRC Handelsblad gaan onder meer ook de Volkskrant, Trouw, de vier opiniebladen, de NOS en Planet Internet hun spelling op het Witte Boekje baseren. Zij vormen samenmet het Genootschap Onze Taal het platform De Witte Spelling.

In december vorig jaar kondigden media al aan dat ze de spellingwijzigingen van 2005 niet zouden overnemen. Volgens hen bevat de herziene versie van het Groene Boekje, die in augustus van dit jaar van kracht wordt, 'te veel veranderingen'. Bovendien zijn de veranderingen 'ingrijpender van karakter dan van officiële zijde wordt voorgesteld'. Zij verkiezen de 'Spellingwijzer' van het Genootschap Onze Taal omdat deze het principe hanteert dat spelling voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn. Alleen woorden met een spellingsprobleem worden in het Witte Boekje opgenomen. De spelling gaat uit van het officiële Groene Boekje, maar neemt 'verslechteringen' niet over en wil taalregels eenvoudiger weergeven.

Vandaag worden de plannen van het platform gepresenteerd op www.dewittespelling.nl.

Al in 1998 werd de Spellingwijzer Onze Taal op de markt gebracht. Die gids ging nog geheel uit van de spelling van het Groene Boekje. Het nieuwe Witte Boekje is de eerste Spellingwijzer die sommige woorden anders zal spellen dan in de officiële woordenlijst. Wel zal de spellinggids bij afwijkend gespelde woorden aanduiden hoe deze volgens het Groene Boekje moeten worden geschreven.

Volgens Wouter van Wingerden van het Genootschap Onze Taal is het niet de bedoeling dat het Witte Boekje 'tegenover het Groene Boekje' komt te staan. 'Mensen mogen zelf kiezen', aldus Van Wingerden, die niettemin hoopt dat het Witte Boekje een nieuwe standaard zal worden. 'De deelname van de diverse media, en hopelijk ook die van uitgevers, zal daarbij een aardig handje helpen. Ik kan me voorstellen dat het Witte Boekje naast het Groene Boekje voor verwarring zorgt, maar we zullen het doel van de spellinggids goed proberen uit te leggen.'