Maeslantkering blijkt niet in orde

Den Haag, 11 febr. De Maeslantkering bij Hoek van Holland, het sluitstuk van de Deltawerken, is niet in orde. De eis is dat de waterkering eenmaal per duizend keer zou weigeren. Die norm wordt echter niet gehaald. In plaats daarvan weigert de kering eenmaal per negen keer. En ook als technisch wordt ingegrepen, is dat eenmaal per honderd keer. Het computersysteem dat de beweegbare armen van de kering bedient, werkt niet naar behoren.