Kamer: alle kinderen aan slot basisschool toetsen

Alle kinderen moeten aan het eind van de basisschool een toets doen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Kinderen mogen niet van deelname worden uitgesloten omdat de school denkt dat ze een lage score zullen halen en ze al verwezen heeft naar het praktijkonderwijs of het vmbo.

De meerderheid van de Tweede Kamer - CDA, PvdA en VVD - zegt ook dat de toets die kinderen moeten doen niet per se de Citotoets hoeft te zijn. Andere toetsen kunnen ook volstaan.

Deze week bleek dat op sommige scholen in Amsterdam en Rotterdam drie of vier van de tien kinderen niet meededen aan de Citotoets. Scholen zouden hen buitensluiten om de gemiddelde score omhoog te brengen en zo een betere indruk te maken. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) zei gisteren dat de Inspectie van het Onderwijs hier onderzoek naar zal doen.

Het Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) zegt dat ieder kind aan het eind van de basisschool recht heeft op een onafhankelijk oordeel over wat ze kan en weet. En dat kan volgens haar alleen door middel van een toets. Hamerkan niet geloven dat al die kinderen die nu geen toets maken alleen maar geschikt zouden zijn voor de laagste niveaus van het middelbaar onderwijs. Het lijkt, zegt ze, op de tijd dat jongens naar de ambachtsschool werden gestuurd omdat hun vader timmerman was. 'Ik hoor Turkse ouders zeggen: mijn kind is niet eens getoetst, hij moest gewoon naar het vmbo.'

Jan de Vries (CDA) vindt dat scholen moeten bedenken wat het oorspronkelijke doel was van het toetsen aan het eind van de basisschool. Het gaat, zegt hij, om de score van het individuele kind, niet om de score van de school. Hij vindt, net als Mariëtte Hamer, dat ieder kind recht heeft op een objectief oordeel over zijn of haar ontwikkeling. Het minder objectieve oordeel van de school kan een vooroordeel zijn.

Mariëtte Hamer en Jan de Vries begrijpen dat scholen graag hun gemiddelde score omhoog willen brengen. Maar zoals dat nu gaat is het verlakkerij. Jan de Vries: 'De score die ze nu halen, is niet de echte score.' Scholen zouden er beter aan doen om zo eerlijk mogelijk te zijn. 'Het valt toch uit te leggen als de score lager is? Deze school in deze wijk, met dit soort kinderen, die kan nou eenmaal niet hoger scoren.'