Kabinet verliest EU-steun voor bijscholingen

De Europese subsidies vooronder meer werklozen en migranten in Nederland worden de komende jaren ongeveer gehalveerd tot 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke brief van de Europese Commissie.

Nederland ontving tussen 2000 en 2006 nog 3,5 miljard euro. Dat wordt tussen 2007 en 2013 1,7 miljard. Het betreft sociale fondsen (ESF) en regionale ontwikkelingsgelden (EVRO).De brief van de Europese Commissie is vorige week naar Den Haag gestuurd.

Het is onzeker of het kabinet uit eigen begroting het tekort zal bijpassen. Het geld wordt gebruikt om werklozen bij te scholen en migranten Nederlands te leren. Veel bedrijven financieren er ook hun cursussen voor eigen personeel mee.

De regionale fondsen moeten onder meer de bedrijvigheid in provincies met een zwakke economie stimuleren. Flevoland werd daarvan het bekendste voorbeeld. Met Europees geld legde die provincie de afgelopen jaren onder meer jachthavens in Biddinghuizen en Schokkerhaven aan. Ook werden betere aansluitingen op de snelwegen naar de Randstad gerealiseerd.

Eerder deze week had de Algemene Rekenkamer nog kritiek op de vaagheid van de doelstellingen van de fondsen. Voor zowel de fondsen van de ESF als de regionale ontwikkelingsgelden is grofweg even veel geld beschikbaar: allebei ongeveer 740 miljoen euro. De rest (ongeveer 200 miljoen euro) gaat onder meer naar de programma's die transnationaal verkeer bevorderen.

Uit de brief van de Europese Commissie blijkt ook dat Brussel heel anders denkt dan Den Haag over de verdeling van de regionale fondsen over de twaalf provincies. Brussel wil dat het meeste geld blijft gaan naar economisch achterblijvende regio's zoals de drie noordelijke provincies.

Den Haag daarentegen wil de Europese fondsen vooral gebruiken voor dicht bevolkte gebieden met veel economisch en technologisch potentieel zoals West-Nederland.

Brussel wil de drie noordelijke provincies in de periode 2007-2013 237 miljoen euro aan subsidie geven, Den Haag wil niet verder gaan dan 84 miljoen. Voor de vier provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland heeft Den Haag 317 miljoen in gedachten, maar wil de Europese Commissie op haar beurt niet verder gaan dan 179 miljoen. Uiteindelijk beslist Den Haag over de verdeling. Maar de Europese Commissie wil tot die tijd zo groot mogelijke invloed op dit besluit uitoefenen.

Volgende week donderdag, 16 februari, zullen ambtenaren van de Commissie, van het ministerie van Economische Zaken en een afvaardiging van de provincies bekijken of het verschil van mening kan worden verkleind. In afwachting van dit overleg wil geen van de betrokken partijen reageren op de brief uit Brussel.

[Vervolg EU-STEUN: pagina 3]

EU-STEUN

Provincies gedupeerd

[vervolg van pagina 1]

De verkleining van de fondsen is mede een gevolg van de verlaagde afdracht aan de Europese begroting die Nederland in decemberbedong. Het Nederlandse kabinet heeft hierdoor niet zoveel bezwaren tegen de vermindering van ESF- en EVRO-gelden. Daarmee wordt het rondpompen van geld tegengegaan, aldus de ministeries van Financiën en Economische Zaken. De provincies, met name Groningen, Friesland en Drenthe, vrezen het kind van de rekening te worden. In december drongen alle provincies er bij het kabinet op aan dat het geld dat Den Haag 'verdiende' met de lagere afdracht (één miljard euro per jaar), mede zou worden ingezet voor regionale ontwikkeling.

    • Kees Versteegh