Hoogheid ontstijgt politiek in Albanië

Jarenlang lang is Leka, alias 'Zijne Majesteit Leka I Zogu, koning van Albanië', een stoorzender geweest in het aan stoorzenders toch al rijke politieke leven in Albanië. De troonpretendent houdt er nu mee op, niet met het pretenderen, wel met de politiek. Of, zoals zijn 'chef koninklijk protocol' het deze week uitdrukte: 'Zijn Hoogheid trekt zich omwille van de opperste belangen van de Albanese natie terug uit de politiek en keert terug naar de natuurlijke status van de koninklijke familie, die boven de partijen staat.'

Leka is de zoon van Albanië's enige koning, Zog, die achtereenvolgens minister van Binnenlandse Zaken, premier, president en, in 1928, koning van Albanië was.

Zog werd in 1939 door de Italiaanse dictator Mussolini uit zijn land verdreven. Eén dag voordat hij vluchtte werd Leka geboren. Toen mannetjesputter Zog - hij overleefde veertig aanslagen - in 1961 in ballingschap stierf, riep Leka zich uit tot zijn opvolger.

Veel plezier heeft Albanië niet van de meer dan twee meter lange Leka gehad. Eigenlijk heeft niemand veel plezier van hem gehad. Leka werkte als wapenhandelaar, met een reputatie die sterk te wensen overliet. Hij woonde in het Spanje van Franco (tot na diens dood de democraten hem eruit gooiden), vervolgens in Rhodesië (tot het blanke minderheidsbewind verdween en Mugabe hem eruit gooide) en ten slotte in het Zuid-Afrika van de apartheid.

Hij muntte uit door dubieuze wapendeals, brallerig taalgebruik en macho-gedrag.

Toen hij in 1993 voor het eerst naar zijn land terugkeerde, gooiden de democraten die daar na de val van het communisme in 1991 aan de macht waren gekomen, hem er direct uit. In 1997 kwam hij weer. Nadat hij zwaarbewapend door Tirana had geparadeerd braken rellen uit waarbij een dode viel. Leka maakte dat hij weg kwam en werd bij verstek tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nog in 1997 wezen de Albanezen in een - volgens Leka vervalst - referendum een herstel van de monarchie af.

In 2002, toen hem zijn straf was kwijtgescholden, kwam Leka voor de derde keer naar Albanië, met elf kisten met wapens die direct in beslag werden genomen. De herrieschopper ging de politiek in met een eigen monarchistische partij, maar het parlement heeft die nooit gehaald: 3,5 procent kreeg ze bij de laatste verkiezingen, en vervolgens viel ze ook nog eens uiteen. Voor Leka aanleiding nu toch maar bóven de partijen te gaan staan.