God wordt aanbeden, iconen en andere afbeeldingen niet

In het artikel over de Tien Geboden (NRC Handelsblad, 4 februari) wordt gesproken over ‘iconenaanbidders’ en ‘aanbidding van iconen’. Dit is niet juist. Katholieken (en ook oosters-orthodoxen) ‘aanbidden’ geen iconen of andere afbeeldingen. Bedoeld wordt waarschijnlijk ‘vereren’, zoals ook uit de verdere tekst (terecht) blijkt. In geen enkel katholiek geschrift zal men ooit de term ‘aanbidden’ in verband met iconen of andere afbeeldingen aantreffen. Aanbeden wordt alleen God.

    • Jacques Wortmann