Gesprekken om geluidshinder

MAASTRICHT, 11 febr. De provincie Limburg en de gemeente Onderbanken praten maandag met de staatssecretarissen Van Geel (VROM) en Van der Knaap (Defensie) over het verminderen van de geluidsoverlast van de AWACS-radarvliegtuigen. Minister Kamp (Defensie) heeft het lawaai tijdens een informele NAVO-bijeenkomst aan de orde gesteld.