geld@nrc.nl

Wie in een uitkeringsregeling komt, moet vaak eerst het eigen kapitaal aanspreken. Hoe veilig is de opbouw van de levensloopregeling?

Levensloop opeten?

Kan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) eisen dat mensen eerst het tegoed in de levensloopregeling opnemen, voordat ze een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering ontvangen?

(F.d.J.)

Nee, bij een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kan het UWV dat niet eisen. Bijstand valt niet onder het UWV, maar is het terrein van de gemeente. De bijstand kent een vermogenstoets, dus je zou verwachten dat mensen inderdaad eerst hun levensloopspaarpot moeten gebruiken voordat ze een bijstandsuitkering ontvangen. Maar bij de behandeling van de levensloopregeling in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen waarin staat dat het levenslooptegoed niet meetelt bij het bepalen van het recht op een bijstandsuitkering. Zelfstandig ondernemers kunnen hun eigen pensioenspaarpotje echter niet veiligstellen als ze een beroep moeten doen op de bijstand.

AOW voor ex?

Momenteel ben ik aan het scheiden. Ik word op 1 februari 2007 65 en zal dan AOW ontvangen. Mijn vrouw (straks mijn ex) wordt pas op 10 januari 2011 65. Loopt zij door de scheiding AOW mis? Moet zij op AOW wachten tot zij 65 is? Kan zij compensatie krijgen voor het verlies van 4 jaar AOW-inkomen? Op mijn ouderdomspensioen wordt de standaardverevening toegepast. Als ik 65 word, heeft mijn ex hieruit een inkomen van 28.000 euro per jaar.

(R.C.)

Als u 65 wordt en u bent gehuwd, krijgt u een AOW-uitkering van 50 procent. Als uw vrouw nog geen 65 is en zij heeft niet of nauwelijks eigen inkomen, kunt u een aanvulling op uw AOW krijgen, de partnertoeslag. Als uw vrouw ook 65 wordt, krijgt zij haar eigen uitkering van 50 procent. De partnertoeslag vervalt dan. Strikt genomen loopt uw vrouw door de scheiding dus geen AOW mis, maar loopt u de partnertoeslag mis. Als u gescheiden bent en u bent op uw 65ste niet opnieuw getrouwd of samenwonend, krijgt u een AOW-uitkering van 70 procent. Dat is het percentage dat alleenstaanden krijgen. Als uw ex-vrouw 65 wordt, krijgt zij als alleenstaande haar eigen 70-procentsuitkering.

Dubbele heffing

Ik heb in de Verenigde Staten gewerkt. Daar betaalde ik de premie voor social security. Ik was vergeten dat ik daar na mijn 60ste recht op had. In 2005 heb ik dit pas aangezwengeld en sinds eind vorig jaar ontvang ik netto 70 euro per maand. Ik ben nu 79, dus ik ben heel wat tekortgekomen. Op mijn AOW word ik immers ook gekort wegens mijn verblijf in de VS. In de VS houdt men 30 procent belasting in op mijn social security-uitkering. Moet ik op mijn belastingbiljet aangeven dat ik jaarlijks 12 x 70 euro netto ontvang en dat ik over het brutobedrag in de VS reeds belasting heb betaald? En bestaat er een belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten dat voorkomt dat er dubbele belasting wordt geheven?

(D.R.)

Officieel moet u dit inkomen opgeven (overigens niet netto, maar bruto), want de inkomstenbelasting betreft uw totale, zogeheten 'wereldinkomen'. Wel krijgt u korting op de belasting, dit is de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Tussen Nederland en de VS bestaat inderdaad een belastingverdrag. Het is niet te hopen, maar het kan gebeuren dat u toch nog een beetje moet bijbetalen.

Spaarloon of levensloop?

Ik wil dit jaar meedoen aan de levensloopregeling, maar ik heb niet aan mijn werkgever doorgegeven dat ik met de spaarloonregeling ga stoppen. Ben ik nu te laat voor deelname in 2006?

(M.K.)

U hebt nog tot 1 juli 2006 de tijd om te kiezen tussen spaarloon en levensloop. Als u kiest voor de levensloopregeling en er is al een bedrag naar de spaarloonregeling overgemaakt, dan kunt u dit nog terugdraaien, uiterlijk tot 30 juni. Uw werkgever moet over het spaarloonbedrag alsnog loonheffing inhouden en kan de rest aan u uitkeren.

Pensioen weduwnaars

Mijn vrouw is enige tijd geleden overleden. Volgens de verzekeringsmaatschappij is er geen weduwnaarspensioen voor mij verzekerd. Volgens het reglement dat volgens de verzekeraar van toepassing is, is er wel een weduwenpensioen, maar geen weduwnaarspensioen. In de opvolger van dit reglement wordt een nabestaandenpensioen genoemd. Toen dit reglement werd ingevoerd, was mijn vrouw niet meer in dienst. Maar op de datum van inwerkingtreding die in dit reglement genoemd wordt, was zij wel in dienst.

(R.G.)

Lange tijd werden er alleen weduwenpensioenen verzekerd. De gedachte hierachter was dat weduwnaars geen uitkering nodig hadden, omdat zij zelf een inkomen hadden. Weduwen daarentegen hadden zelden een eigen inkomen. Het weduwnaarspensioen is een resultaat van de gelijkebehandelingswetgeving. Uit uw brief begrijp ik dat het nieuwe pensioenreglement met terugwerkende kracht is ingevoerd. Ik weet niet of dit reglement dan alleen geldt voor degenen die werkzaam waren op de datum waarop het werd ingevoerd, of ook voor degenen die bij de werkgever vertrokken zijn tussen de datum van de terugwerkende kracht en de invoeringsdatum. Voor advies en eventuele bemiddeling kan u het best contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (070-333 89 99, of www.klachteninstituut.nl).

Wilma van Hoeflaken

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken.

    • Wilma van Hoeflaken