Eens: aanfluiting rechtsstaat

Ook zonder dat de wiet sterker geworden zou zijn, dienen de coffeeshops gesloten te worden. Het zogenaamde gedoogbeleid is altijd al een aanfluiting geweest voor de Nederlandse rechtsstaat.

Wetten en reglementen behoren gehandhaafd te worden te worden, afwijkingen daarvan behoren niet gedoogd te worden. De enige uitweg bestaat in het - langs wettige weg - afschaffen van de onderhavige wetten en regels. (Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor wietgebruik). Het feit dat de bezwaren van wietgebruik nu nog duidelijker worden dan ze toch al waren, behoeft dan ook niet als motivering voor het sluiten van coffeeshops aangevoerd te worden.

Het is natuurlijk wel een prima illustratie van de onverantwoordelijkheid van het tot nu toe gevoerde gedoogbeleid.

    • S.I.E. Blok