DEBAT OVER cartoonrellen

De woedende reacties van de moslimgemeenschap op ondermijnende grappen worden vaak begrepen als een 'gebrek aan humor'. Maar ook dat is een vergissing. De ondermijnende cultuur van het geestige is een typisch product van de moderne, rationele westerse samenleving waar het leveren van strijd niet alleen beleefde maar vooral ook omtrekkende vormen heeft aangenomen. Humor is een prima middel om gezag te ondermijnen, maar het is ook een prima middel om gezag te vestigen.

Jaap Bos, docent/onderzoeker sociale wetenschappen Universiteit Utrecht, Opiniepagina NRC Handelsblad, 2 februari

Nu er iets op het spel staat dat tot de kern van onze democratie behoort, probeert men zoveel mogelijk afzijdig te blijven. Dat zal overigens steeds moeilijker worden naarmate meer Europese landen in het conflict worden meegetrokken, en uiteindelijk de Europese Unie zelf, zoals in Gaza, het doelwit wordt van de protesten.

Paul Scheffer, buitengewoon hoogleraar grootstedelijke problematiek Universiteit van Amsterdam,Opinie & Debat, 4 februari

Men kan het betreuren of niet, maar het gevolg van het oproer is dat media voortaan terughoudender zullen zijn met het publiceren van spotprenten over Mohammed. Deze terughoudendheid met religieuze symbolen bestond tot in de jaren zestig in heel het Westen

Hoofdartikel, NRC Handelsblad, 6 februari

Het wordt hoog tijd dat de politiek duidelijk maakt dat het individuele recht op meningsvrijheid geen absoluut, maar een begrensd recht is, begrensd door plichten en verantwoordelijkheden. De burgers zijn zelf de dragers van dit recht en ook van de begrenzing ervan. Dat moet de politiek aan de samenleving duidelijk maken.

Hans van der Ven, hoogleraar Religie en Mensenrechten, Universiteit Nijmegen, Opiniepagina NRC Handelsblad, 7 februari

Het maken en publiceren van spotprenten van een profeet leidt tot verwording of vernietiging van het werkelijkheidsbeeld bij de gelovige, en komt eigenlijk neer op molestatie of moord.

Hier botsen geen beschavingen of culturen, maar werkelijkheidspercepties. Die verschillen van persoon tot persoon.

Deniz Coskun, sectie rechtsfilosofie UniversiteitNijmegen, Opiniepagina NRC Handelsblad, 7 februari

Christen, hypocriet en minister-president. Ja, ik heb het over onze eigen premier, Jan-Peter Balkenende. (...) U hebt zogenaamd uw naasten lief, maar geeft geen moer om de moslims, laat staan dat u ze begrijpt. U geniet stiekem van de negatieve aandacht die moslims nu krijgen.

Ali Eddaoudi, schrijver, leraar en geestelijk verzorger, Opiniepagina NRC Handelsblad, 7 februari

www.nrc.nl/opinie: alle bovengenoemde stukken