De lezer schrijft over de spotprenten

Op 2 februari schreef u: 'NRC Handelsblad publiceerde in de editie van maandag op de buitenlandpagina een van de omstreden Deense spotprenten. Een die we representatief vonden voor de serie. We hebben daarmee voldaan aan onze primaire journalistieke plicht: de lezer informeren. ''

U heeft, nu de zaak zo is uitgegroeid, volstrekt niet voldaan aan uw journalistieke plicht: die ene prent was vorige week misschien nog wel te verdedigen, maar inmiddels niet meer. Het is lachwekkend dat de spotprenten waar het in deze zaak over gaat niet allang allemaal in NRC Handelsblad gepubliceerd zijn en op uw website staan. Ik moet nu uitwijken naar nota bene de website van Geert Wilders om alleen maar te kunnen kennisnemen van alle cartoons. Ik ben allesbehalve een fan van Wilders, maar dat hij kennelijk de kastanjes uit het vuur moet halen, is een treurig dieptepunt voor de krant.

U schrijft: 'Maar een georganiseerde actie om moslims via alle Europese voorpagina's van die overgevoeligheid af te helpen, past niet bij een dagblad dat naar objectiviteit streeft.''

Tragisch geval van slappe knieën, angstig vermomd als een zeer voorname neus in de wind! Hier staat de kern van uw bestaan op het spel. Er valt voor u in de toekomst helemaal niets naar objectiviteit te streven, als u niet eerst en vooral bereid bent om uw recht op vrije meningsuiting te verdedigen tegen niet alleen maar directe aantastingen, maar vooral tegen sluipende en vermomde aantastingen. Want elke krant redeneert natuurlijk precies zoals u: stel je voor dat wij bestormd worden. De manier om je daartegen te verzetten is niet om allemaal afzonderlijk muisstil te worden, maar om gezamenlijk op te trekken. Dat heeft echt helemaal niets te maken met aantasting van (het nastreven van) objectiviteit. Kortom: een volkomen misplaatst en angstig beroep op uw deftigheid.

    • D.G. Winkler