Verzekeraars in actie tegen fraude

Den Haag, 10 febr. Verzekeraars gaan harder optreden tegen fraude. Over twee jaar moet de pakkans voor verzekeringsfraude zijn vertienvoudigd. Nu wordt bij bijvoorbeeld reisverzekeringen naar schatting nog maar een op de twintig fraudegevallen opgespoord. Het Verbond van Verzekeraars heeft voor de opsporing een plan opgesteld dat gisteren is gepresenteerd aan de top van de verzekeringssector. Bij verzekeringsbedrijven moet vooral intern veel veranderen, aldus het verbond. ”Daarbij moet worden gedacht aan het aanstellen van fraudecoördinatoren op afdelingen die claims afhandelen.” Ook technologische producten kunnen helpen, zoals stemanalyses om valse verklaringen te kunnen ontdekken.