Vernietiging jaarrekening KPN van tafel

KPN heeft een belangrijke overwinning geboekt in de juridische strijd om zijn jaarrekening over 2000. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof dat KPN opdracht gaf de jaarrekening over te maken.

Met de uitspraak van vanmorgen wordt voorkomen dat KPN een nieuwe aandeelhoudersvergadering moet uitschrijven en een nieuwe goedkeurende verklaring van de accountant moet krijgen.

In de procedure, ooit aanhangig gemaakt door bedrijvenonderzoeker P. Lakeman, is de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof volgens de Hoge Raad buiten zijn boekje gegaan. De kamer - gespecialiseerd in conflicten tussen bedrijven en aandeelhouders - heeft volgens het hoogste rechtscollege 'uit eigen beweging' beoordelingen gedaan die niet door een van de partijen waren voorgelegd. Ook heeft de kamer onvoldoende oog gehad voor de argumenten van KPN.

De Hoge Raad volgt het advies van de advocaat-generaal om de uitspraak van de ondernemingskamer te vernietigen maar gaat niet zover om ook de eisen van Lakeman af te wijzen. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar de ondernemingskamer. Die zal opnieuw een oordeel moeten vellen.

KPN nam vanmorgen 'met tevredenheid kennis' van de uitspraak en stelt dat het telecombedrijf 'op de juiste wijze' zijn cijfers heeft opgesteld. Lakeman is 'niet ongelukkig' met de uitspraak. 'Het feit dat de zaak terug is verwezen omdat de ondernemingskamer onvoldoende aandacht schonk aan sommige argumenten van KPN stemt mij optimistisch. Het hof deed dat omdat het weinig waarde hechtte aan die argumenten. Het is wel veel tijdverlies, ik vrees dat we het volgende decennium wel halen.'

In juli 2004 stelde de ondernemingskamer dat KPN onvoldoende inzicht gaf in zijn cijfers en de winst-en-verliesrekening onjuist opstelde. De rapportage van KPN had betrekking op de miljardenaankoop van het Duitse telefoonbedrijf E-Plus, begin 2000, en op de aankoop van de vergunningen voor mobiel internetten (umts).