Tekort van overheid loopt weer op

De overheidsfinanciën ontwikkelen zich dit jaar minder gunstig dan verwacht. De vorig jaar ingezette daling van het financieringstekort zet niet door.

Dit blijkt uit eerste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de stand van de overheidsfinanciën. De ramingen logenstraffen hooggespannen verwachtingen van bewindslieden en parlementariërs, die uitgaan van een vanzelfsprekende verdere daling van het tekort. Dit betekent dat er nauwelijks ruimte zal zijn voor lastenverlichting of extra uitgaven in wat het 'oogstjaar' van het kabinet moet worden. Volgens goed ingevoerde bronnen in Den Haag zal de teleurstellende ontwikkeling van de overheidsfinanciën 'een koude douche' zijn.

Het financieringstekort van de overheid zal in 2006 naar verwachting hoger uitvallen dan in 2005. Vorig jaar was dankzij een reeks meevallers sprake van een onverwacht sterke daling van het tekort naar 0,75 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens de ramingen van het CPB, die vanaf volgende week in het kabinet worden besproken, komt het tekort dit jaar uit tussen 1 en 1,5 procent van het bbp en in 2007 op omstreeks 1 procent. Het CPB brengt deze gegevens medio maart naar buiten.

In een recente nota over het begrotingsbeleid die Nederland aan de Europese Commissie in Brussel heeft voorgelegd, wordt een financieringstekort van 1,5 procent voor dit jaar en 1,2 procent voor 2007 genoemd.

Vorig jaar was sprake van aanzienlijke meevallers omdat de economie begon aan te trekken. Voor dit jaar hanteert het CPB al een optimistische groeiraming van 2,5 procent en het is onwaarschijnlijk dat de groei veel hoger zal uitvallen. Extra meevallers liggen hierdoor niet voor de hand. Een groot deel van de meevallers van het afgelopen jaar werd overigens veroorzaakt door uitgestelde uitgaven. Zo zorgde de Europese fijnstofrichtlijn (die beperkingen aan fijne stofdeeltjes in de lucht stelt) voor tijdelijke vertragingen bij de aanleg van infrastructuur.

Het kabinet verwacht dit jaar extra uitgaven te doen. Er wordt onder meer rekening gehouden met een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten aan de burgers. Ook zijn er extra uitgaven voor Justitie en Sociale Zaken.

    • Roel Janssen