Meer 'kunst en zaken', maar hoe?

'De conclusies zijn niet vernieuwend, niet creatief', zei CDA-kamerlid Nicolien van Vroonhoven. Ze zette de toon voor de kritiek van de Tweede Kamer gisteren op plannen van het kabinet om de samenwerking tussen de economische en culturele sector te bevorderen. Die plannen mogen wel wat ambitieuzer, stelden de cultuurwoordvoerders van diverse partijen bij de behandeling van de nota 'Ons creatieve vermogen', geschreven door de staatssecretarissen Medy van der Laan (Cultuur, D66) en Karien van Gennip (Economische Zaken, CDA).

Het kabinet heeft 'goud in handen', maar het budget van 15 miljoen euro laat weinig mogelijkheden, was de overheersende opinie. Voorts had de Kamer kritiek op de onvoldoende uitwerking van de voornemens. Ook gisteren werd er vergeefs gevraagd om details voor de 'Creative Challenge Call', een project van 8 miljoen.

Van der Laan verkondigde dat de oprichting van een nieuw bureau voor het mecenaat was omgezet in een opdracht aan bureau Kunst&Zaken. Die moet 'de geefcultuur in Nederland een impuls geven' en zich richten op het midden- en kleinbedrijf - de bedrijven die geen skybox hebben en die bijvoorbeeld een klein gezelschap als Cosmic zouden kunnen steunen. Kunst&Zaken zegt nog met OCW in onderhandeling te zijn. Minister van Economische Zaken Brinkhorst (D66) kondigde aan dat buitenlandse handelsmissies vanuit zijn departement zich ook zouden gaan richten op kunstonderwerpen.