Kamer en minister zien niets in hbo-toets

Met verbazing reageerden de Tweede Kamer en minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) donderdag op het voorstel van de HBO-raad om havo-leerlingen een toets af te laten leggen voordat ze naar het hbo mogen. Van der Hoeven noemde het plan 'raar'.

De HBO-raad wil vanaf 2009 havisten met een profiel Cultuur & Maatschappij die geen wiskunde in hun pakket hebben, verplichten een toets af te leggen. Dat schreef de raad in een advies naar de Kamer. Zonder een positief toetsresultaat mogen de leerlingen niet naar een hbo-instelling. Dit geldt ook voor mensen met een mbo-diploma. Volgens de voorzitter van de HBO-raad, Doekle Terpstra, is wiskunde op de havo net zo belangrijk als Engels en Nederlands, en kan dit vak niet zomaar uit het C&M-profiel worden geschrapt.

Een meerderheid in de Kamer is tegen het voorstel van de koepelorganisatie. Dat bleek gisteren tijdens het debat over de wijziging van de profielen in de tweede fase van het havo en vwo. Kamerlid Slob van de ChristenUnie was gisteren verbijsterd. 'Dit is de limit', zo zei hij. 'Het is van tweeën een. Als je met de minister [...] afspraken maakt over de rekentoets en bepaalt dat geen selectie aan de poort plaatsvindt, kun je niet via een U-bocht je gelijk halen door op een andere wijze toch een selectie aan de poort voor te stellen.'

Slob doelt hiermee op de eerder afgesproken verplichte rekentoets die vanaf volgend schooljaar wordt ingevoerd op de pabo's. De HBO-raad zou volgens Slob met het nieuwe advies 'zijn hand hebben overspeeld'.

Met het voorstel is selectie aan de poort mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs. Maar Van der Hoeven zag dit anders. 'Als je selectie aan de poort wil, dan moet je dat voorstellen als de wet op het hoger onderwijs aan de orde is.'

De minister vond het raar dat het advies van de raad uitgerekend woensdag - een dag voor het debat - openbaar werd. Van der Hoeven wil de profielen in de tweede fase vanaf 2007 gaan aanpassen. Door de grote hoeveelheid vakken ontbreekt het aan verdieping. In een interview met de Volkskrant in november zei de minister dat kinderen Frans en Duits nu niet meer beheersen, sinds de lessen daarin zijn verdeeld in deelvakken. Enkele deelvakken zullen verdwijnen, en een kleiner aantal vakken krijgt meer uren.

Kamer en minister spraken eerder al af dat vwo'ers tachtig uur meer wiskunde krijgen in vergelijking met eerdere voorstellen. Toch bestaat er in de Kamer nog veel zorgen over het aantal uur wiskunde. 'Het is winst', zei PvdA-Kamerlid Hamer. 'Maar ik kan nog niet overzien of dit voldoende winst is.'