Geen navolger

In zijn artikel `Echt gebeurd gaat boven alles`, gepubliceerd in de boekenbijlage van 20 januari j.l., noemt uw redacteur Ward Wijndelts mijn boek een `navolger` van de non-fictie boeken van onder anderen Geert Mak en Annejet van der Zijl.

Dit is feitelijk onjuist. Ik heb sinds 1997 gewerkt aan Het zwijgen van Maria Zachea, dus nog vóór de publicatie van bijvoorbeeld De eeuw van mijn vader (1999) van Geert Mak. Mijn boek is gepubliceerd in 2001, drie jaar eerder dan bijvoorbeeld Annejet van der Zijls Sonny Boy (2004). Mijn boek heeft bovendien een heel andere vorm dan de werken die in het artikel genoemd worden.

    • Judith Koelemeijer