Fiscale verwarring bij goede doelen

Een door Johan Cruijff bevochten belastingvrijstelling voor goede doelen is niet zo succesvol als zij lijkt. Volgens belastingadviseur en oud-CDA-voorzitter Marnix van Rij vertoont de regeling gebreken door haastwerk. Goede doelen weten daardoor niet waar zij fiscaal aan toe zijn. Van Rij uit zijn kritiek in het vandaag verschenen nummer van het Weekblad fiscaal recht.

Vorig jaar maakte Cruijff bezwaar tegen de belasting die zijn Johan Cruijff Foundation (die met de KNVB trapveldjes aanlegt in binnensteden) moet betalen over schenkingen. Binnen een week besloot staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) het belastingtarief van 8 naar 0 procent terug te brengen. Deze vrijstelling van het schenkingsrecht is op 1 januari 2006 ingegaan. Zij is van toepassing op alle fiscaal erkende goede doelen.

De in 2005 en eerder afgegeven 16.000 erkenningen gelden echter niet automatisch voor 2006. De door de wet vereiste nieuwe erkenningen zijn door de belastingdienst nog niet afgegeven en zelfs de eisen waaraan de goede doelen moeten voldoen zijn nog niet bekend. De staatssecretaris behoudt zich het recht voor in de loop van dit jaar nadere eisen te stellen aan de goede doelen die aanspraak op de vrijstelling willen maken.

Het kan dan gaan om de transparantie van de fondsenwervende instellingen of om hun uitkeringsbeleid. Als de staatssecretaris de erkenningseisen inderdaad verzwaart, grijpen de goede doelen alsnog naast de vrijstelling.

Door een lacune in de wet is de onzekerheid nog groter voor in andere Europese landen gevestigde goede doelen die schenkingen van Nederlanders krijgen. De fiscus verlangt nu een tot 68 procent oplopende belastingbetaling terwijl het de bedoeling was ook deze buitenlandse goede doelen van belastingheffing vrij te stellen. 'Volgens mij is die heffing in strijd met Europees recht. Dat was al zo voor 2006 maar nu is het zeker fout', aldus Van Rij in zijn artikel.

    • Aertjan Grotenhuis