Brief van omroep “onhandig'

De Tweede Kamer houdt twijfels over een brief van de raad van bestuur van de Publieke Omroep aan de afzonderlijke omroepen. Dat bleek gisteren in een spoedoverleg over de kwestie. In de brief maakt de Publieke Omroep de inschatting dat er de komende twee jaar 25 miljoen euro per jaar extra beschikbaar zou zijn voor de publieke omroepen.

De publieke omroep moet de komende jaren fors bezuinigen, ook omdat de reclame-inkomsten van de STER tegenvallen.

Staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) gaf gisteren aan dat er geen toezeggingen zijn gedaan over extra geld. Ze begrijpt ook niet hoe de Publieke Omroep aan de bedragen komt. Wel heeft ze aan Hilversum gevraagd om knelpunten in kaart te brengen, mede in het licht van het komende voorjaarsoverleg waarin het kabinet beziet of voor sommige departementen extra geld beschikbaar is.

Zowel Van der Laan als na afloop ook omroepvoorzitter Bruins Slot stelden dat voorlopig van extra omroepgeld geen sprake is. Bruins Slot trok na het overleg het boetekleed aan. “Ik ben niet feilloos. Als ik nu naar de tekst van de brief kijk dan zie ik dat het allemaal onhandig is opgesteld.“

De Kamer hield aan het debat het gevoel over dat het ministerie toch enige financiële toezeggingen aan Hilversum heeft gedaan. Volgens de omroepvoorzitter is dat niet zo. “Als je al in aanmerking wilt komen voor extra geld moet je natuurlijk wel inventariseren waar je het aan wilt besteden. In dat proces zijn diverse bedragen genoemd.“