Bevolking daalt in vier provincies

De Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar voor het eerst in verschillende regio's tegelijk gedaald. Niet alleen in Limburg, maar ook in Groningen, Friesland en Zuid-Holland neemt de bevolking af.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat vandaag de bevolkingscijfers over 2005 heeft gepubliceerd. Voor heel Nederland is de bevolkingsgroei nog nooit zo laag geweest als afgelopen jaar. Het aantal inwoners van Nederland nam slechts toe met 29.983 personen. Een jaar eerder bedroeg die toename nog 47.494 personen. In april nam de bevolking zelfs af, met 41 personen.

In Limburg daalt de bevolking al sinds 2002, maar het afgelopen jaar zijn daar Groningen, Friesland en Zuid-Holland bij gekomen, met een daling van respectievelijk 603, 545 en 81 personen.

Die daling in de verschillende regio's is opmerkelijk, aldus CBS-onderzoeker Jan Latten: 'Absoluut gezien gaat het om geringe aantallen, maar de trend is onmiskenbaar. Het is voor het eerst dat zich op zoveel plaatsen tegelijk een daling voordoet.'

Belangrijke reden voor de uitstroom uit Limburg (met 4.542 personen) is de geringe werkgelegenheid in de regio, en de beschikbaarheid van goede en goedkopere woningen vlak over de grens. Inmiddels wonen ruim 100.000 Nederlanders in Duitsland, en nog eens zo'n 100.000 in België.

De 'groeikoorts' waar Nederland al zoveel jaren aan gewend was, is volgens Latten voorbij. Tot voor kort groeide het inwonertal van Nederland nog met ruim 100.000 per jaar, een gemiddelde over de afgelopen decennia waarin er ongeveer elke tien jaar een miljoen mensen bijkwamen.

Op 1 januari 2006 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. De geringe groei komt vooral doordat er veel meer emigranten waren dan immigranten. Daarnaast daalde opnieuw het aantal geboorten. Het groeicijfer voor Nederland zal jaarlijks rond de 30.000 blijven om na 2020 sterk af te nemen. Rond 2035 verwacht het CBS dat de groei geheel tot stilstand zal komen en een periode van nationale krimp zal aanbreken.

Steeds meer Nederlanders emigreren. In 2005 waren dat er 121.000, een jaar eerder lag dat aantal nog op 110.000. Voor het tweede achtereenvolgende jaar vertrokken meer mensen dan er kwamen. Tegenover 94.000 immigranten stonden 121.000 emigranten. Het vertrek-overschot kwam uit op 27.000. Het aantal immigranten uit Marokko en Turkije is sterk teruggelopen. Per saldo vestigden zich in 2005 enkele honderden Turken en Marokkanen in Nederland.

Het CBS registreert bevolkingscijfers vanaf 1899.

bevolking: pagina 2

    • Japke-d. Bouma