www.nrc.nl

Weblog Europa. Kees Versteegh schrijft in zijn weblog over de Europese 'spookcode' voor de media. 'Premier Balkenende is tegen een gedragscode voor journalisten waarbij Europa oplegt hoe media over religie moeten berichten. Ook minister Bot is tegen.

(Photo: Dirk-Jan Visser / Damascus / Syria: 04-02-2006). Demonstrators burning the Norwegian embassy in Damascus. The crowd is protesting because of the offensive cartoons of Mohammed, published in a Danish newspaper. Visser, Dirk-Jan

Probleem is evenwel dat Europa zulke plannen helemaal niet heeft, zegt de woordvoerder van verantwoordelijk Eurocommissaris Frattini. De bron is een onjuist bericht van het ANP, afgelopen vrijdag. Dat wekt de suggestie dat de EU bij media zelfcensuur wil afdwingen bij het schrijven over religie, dit na de hevige rellen in de Arabische wereld over de Deense cartoons.

'Het enige dat volgens woordvoerder Roscam Abbing vaststaat, is dat er in mei een bijeenkomst is van vertegenwoordigers van Europese media-organisaties en de Commissie. Die gaan praten over de vraag in hoeverre media met bepaalde berichtgeving de rekrutering van jihadisten in de kaart spelen, en in hoeverre media daarbij zelfcensuur zouden moeten betrachten.'

Schaken. Hans Ree schrijft in zijn schaakrubriek op de website over een nieuw boek van Genna Sosonko, die in 1972 uit de Sovjet-Unie naar Nederland emigreerde. 'Binnenkort verschijnt in Rusland het boek Dialogen met de schaak-Nostradamus. De auteur is Sosonko en de Nostradamus is Donner.

'Ik hoop dat het boek nog eens uitkomt in een taal die ik lezen kan. Voorlopig moest ik me behelpen met een computervertaling van een voorpublicatie op www.chesspro.ru , en hoewel er in die vertaling veel verloren zal zijn gegaan was het amusant genoeg.'

Sosonko heeft tien verhalen van Donner in het Russisch vertaald en geeft na ieder verhaal zijn eigen gedachten over het thema dat Donner aansneed.