Vrijmaking beste wapen tegen illegaliteit

De kop `Help, daar komen de Polen!` en de berichten van de SP-meldlijn (NRC Handelsblad, 31 januari) zetten de lezer gemakkelijk op het verkeerde been. Maar gelukkig, Jan Marijnissen en Jan de Wit trekken in de laatste alinea de juiste conclusie: ”Werknemers uit de nieuwe EU-landen zijn welkom.” Vrijmaking van het werknemersverkeer is de manier om van illegale praktijken en gekunstelde constructies af te komen. Dan kan de Poolse werknemer daadwerkelijk gebruikmaken van zijn recht om in een andere lidstaat te werken; dan valt hij onder de bescherming van nationale en Europese wetgeving en vormt hij niet langer een mogelijke prooi voor uitbuiting. In één klap zijn we van diverse problemen verlost!

    • Marko Bos Zoetermeer