Rabo: duurzaam fonds

Rabobank overweegt een beleggingsfonds van mogelijk enkele miljarden euro op te richten waarmee wereldwijd wordt geïnvesteerd in duurzame energie. De Nederlandse bank hoopt daarmee het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen en de groeiende uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ook moet het de groeiende afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten voor de levering van gas en olie afremmen.

Volgens bestuursvoorzitter B. Heemskerk van de Rabobank is er veel belangstelling voor het plan bij pensioenfondsen en grote institutionele beleggers, waaronder het Nederlandse ABP.

Het beoogde Rabobank-fonds zal onder meer investeren in bestaande projecten voor zonne-energie in China en India, voor de opwekking van stroom. Volgens Heemskerk hebben die projecten een grotere schaal nodig willen ze enige impact hebben. Verder zal het fonds investeren in de productie van biobrandstoffen, waaronder bio-ethanol. Van dat initiatief zal de agrarische sector profiteren, waarop Rabobank zich sterk richt.