PvdA dubt over Poolse werknemers

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil de beperkingen op het toelaten van werknemers uit de nieuwe, Oost-Europese EU-lidstaten 'niet zomaar' opheffen. De partij beschouwt een verlenging van de bestaande beperkingen tot 2009 als een optie. Zonder de PvdA is er geen Kamer-meerderheid voor het openstellen van de grenzen voor Oost-Europese werknemers.

De PvdA zei gisteren in deze krant, bij monde van Tweede-Kamerlid Douma, onder voorwaarden vóór het opheffen van beperkingen te zijn: 'Ja, mits.' Douma heeft volgens Kamerlid Timmermans (PvdA) 'niet het standpunt van de fractie verwoord'.

'Nee, tenzij', zegt Tweede-Kamerlid Meijer (PvdA) vandaag. Partijgenoot en Kamerlid Bussemaker verbindt een openstelling van de grenzen aan de jeugdwerkloosheid: 'Het is natuurlijk niet effectief aan de ene kant allerlei maatregelen te nemen voor 40.000 jonge werklozen hier en tegelijkertijd tienduizenden Polen toe te laten.'

De PvdA wacht met een definitief standpunt totdat een onderzoek verschijnt dat het ministerie van Sociale Zaken laat uitvoeren door onderzoeksbureau Ecorys. Gisteren lekte uit dat de onderzoekers zouden concluderen dat openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt slecht zou zijn voor de werkgelegenheid. Volgens het ministerie staan de gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland echter niet in het rapport.