'Justitie Antillen op eigen benen'

De Antillen moeten meer op het eigen belang letten bij het afsluiten van justitiële samenwerkingsprotocollen met Nederland. Dat concludeert de commissie Evaluatieonderzoek Rechtshandhaving Nederlandse Antillen.

De commissie, onder leiding van oud-premier Suzy Camelia-Römer, presenteerde gisteren haar evaluatie van de Antilliaanse justitiële keten, getiteld 'De keten is zo sterk als de zwakste schakel'. De werkgroep werd twee jaar geleden ingesteld door oud-minister van Justitie Ben Komproe, die in oktober 2004 overleed na een verblijf in de Bon Futuro gevangenis.

Volgens de commissie zijn met Nederland afgesloten overeenkomsten in strijd met het Statuut. Dat verdrag regelt de bevoegdheden binnen het Koninkrijk.

Toekomstige samenwerkingsverbanden moeten door het Antilliaanse parlement worden getoetst op constitutionaliteit en doelmatigheid voor de Antillen, zo vindt de commissie. Ook moet het Recherche Samenwerkingsteam (RST) beter worden ingebed in het Antilliaanse justitiële systeem. De commissie pleit verder voor het aantrekken van Antilliaanse juristen bij het OM en de rechterlijke macht. Bij het OM werken momenteel veel Nederlanders.

Een aantal van hen had in januari 2004, net na de veroordeling van verschillende Antilliaanse politici wegens fraude, een geruchtmakende lunchafspraak met minister Donner (Justitie, CDA). Om dergelijke ontmoetingen in de toekomst van politieke lading te ontdoen vindt de commissie dat de Antilliaanse minister van Justitie eerst toestemming moet geven voor zulke afspraken.

Komproe was destijds niet op de hoogte van de lunchafspraak. Hij stelde de commissie in na aanhoudende kritiek. Om een gevoel van klassenjustitie te vermijden wil Camelia-Römer duidelijke voorlichting over de justitiële keten.

De meeste zorg heeft de commissie over het Korps Politie Nederlandse Antillen (KPNA), waar gebrek aan leiding leidt tot gedemotiveerde agenten. 'Wij willen zo snel mogelijk een onderzoek', aldus de oud-premier.

Demissionair minister van Justitie David Dick, die de hoofdcommissaris van politie een maand geleden verving, is blij met het rapport. 'Het documenteert wat ik zelf ook al heb geconstateerd. We gaan er goed gebruik van maken.'