Internet Voorkeur

Privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), voorheen de Registratiekamer, onderzoekt of minister Verdonk wel persoonlijke gegevens over de vluchteling Taïda Pasic openbaar mocht maken. Het CBP denkt dat de Wet bescherming persoonsgegevens daar weinig ruimte voor biedt. Deze wet en nog veel meer informatie over privacy is te vinden op de website van het CBP. De site heeft ook dossiers over de doorgifte van persoonsgegevens, cameratoezicht, zwarte lijsten en de informatieplicht. www.cbpweb.nlPost en telefoontjes van bedrijven die iets willen verkopen, worden door veel mensen als een inbreuk op hun privacy beschouwd. Marketing- en callcenterbedrijven bieden consumenten de mogelijkheid hun adres en telefoonnummer te blokkeren. Dat kan via de site van Stichting Infofilter. Alle bedrijven die bij Infofilter zijn aangesloten, zeggen de wens van de consument te respecteren. Enkele weken na het invullen van het webformulier zal het aantal ongewenste telefoontjes en poststukken afnemen. www.infofilter.nl Particulieren die via e-mail of sms ongewenste reclame hebben ontvangen, kunnen een klacht indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) via de website Spamklacht. Het versturen van spam in of vanuit Nederland is niet toegestaan. De OPTA beboet regelmatig spammers. www.spamklacht.nl