`Hoge kosten door waterrichtlijn`

Den Haag, 9 FEBR. - Het ministerie van Landbouw gaat samen met landbouworganisatie LTO kritischer naar de uitvoering van de Europese waterwet kijken. De Kaderrichtlijn water die lidstaten verplicht uiterlijk 2015 de kwaliteit van hun binnenwateren te verbeteren, zou kunnen leiden tot hoge kosten voor de burger, zo vrezen zowel het ministerie als de LTO. De laatste is bovendien bang dat bedrijven te veel schade zullen ondervinden van een te eenzijdige aandacht voor de kwaliteit van het water.