Geld terug aan ouderen met hoge premie

Ouderen die te veel zorgpremie hebben betaald, krijgen sneller hun geld terug. Het kabinet zal 'zijn uiterste best doen' om de 800.000 AOW'ers met een pensioen van meerdere werkgevers tegemoet te komen.

Dat zijn de voornaamste uitkomsten van overleg gisteren tussen de Tweede Kamer en de ministers Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) en De Geus (Sociale Zaken, CDA) over de koopkracht van burgers. De SP had dit overleg aangevraagd, omdat vele groepen er door het nieuwe zorgstelsel op achteruit zouden zijn gegaan.

De fiscus houdt te veel premie in van gepensioneerden die een jaarinkomen boven de 30.000 euro ontvangen van meer dan één werkgever. De Kamer vindt het onacceptabel dat de Belastingdienst pas in 2007 in staat zou zijn om het geld (in totaal circa 175 miljoen euro) terug te storten.

Tijdens het overleg gaven de bewindslieden geen gehoor aan de verzoeken van de oppositie om ook andere groepen te compenseren. De linkse partijen vinden dat het kabinet zijn belofte dat iedereen er dit jaar op vooruitgaat, niet nakomt.

Maar Hoogervorst wijst op berekeningen van het Nibud, dat onderzoek doet naar de inkomsten van huishoudens. Het Nibud bestudeerde 86 typen huishoudens en bij slechts twee was de koopkrachtontwikkeling negatief. Wel bleek bij de helft ervan het loonstrookje minder gunstig dan vorig jaar, maar dit strookje biedt alleen inzicht in het inkomen. Veel maatregelen van het kabinet hebben juist invloed op de koopkracht van mensen en deze is niet zichtbaar op het salarisoverzicht. De koopkracht is afhankelijk van bijvoorbeeld de zorgtoeslag, de veranderingen in de belastingschijven en de onroerendzaakbelasting.

Hoogervorst geeft toe dat er enkele groepen zijn 'die er duidelijk op achteruitgaan'. Dit komt bijvoorbeeld omdat de vrijwillige bijdragen van werkgevers aan de ziektekosten in veel gevallen stopgezet zijn. Nu werkgevers verplicht zijn de 6,5 procent inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden, hebben velen besloten de tegemoetkoming in ziektekosten stop te zetten. Dat pakt nadelig uit voor werknemers die vorig jaar een hoge bijdrage van hun werkgever kregen. Hetzelfde geldt voor gepensioneerden die door pensioenfondsen niet worden gecompenseerd.