Geen leges terug IND-gedupeerden

Den Haag, 9 febr. Vreemdelingen die de dupe zijn van de slechte werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), krijgen de gemaakte kosten voor de aanvraag van een verblijfsvergunning niet terug. Volgens minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) kunnen de betrokkenen op grond van de gangbare regels gewoon een schadevergoeding vragen. Ook ziet ze geen reden om de huidige hoge legestarieven te verlagen, stelde ze gisteren in een overleg met de Tweede Kamer.