EU: tank biobrandstof

Oliemaatschappijen zullen meer biobrandstof aan de pomp moeten gaan verkopen. De Europese Commissie wil de verkoop van brandstof, onder meer gemaakt uit plantaardige stoffen, de komende vijf jaar verviervoudigen.

Europees Commissaris Fischer Boel (Landbouw) lanceerde gisteren een plan om de afhankelijkheid van olie te verkleinen. Eerdere inspanningen om meer biobrandstof te verkopen boekten weinig resultaat. Om dat te verbeteren zouden oliemaatschappijen door de EU verplicht kunnen worden biostoffen, zoals ethanol, te vermengen. Ongeveer tien procent van de benzine kan uit ethanol bestaan zonder dat motoren hoeven te worden aangepast.

Grootschalige introductie van alternatieve motorbrandstoffen wordt bemoeilijkt door gebrekkige infrastructuur, tekort aan geschikte garages, onbekendheid bij automobilisten en wagenparkbeheerders, hogere prijzen en het ontbreken van een tweedehandsmarkt. Verschillende Nederlandse bedrijven, de gemeente Nijmegen en de Universiteit Utrecht zijn vandaag een proef gestart om deze belemmeringen weg te nemen.