Debat over de spotprenten

Ander soort fascisme

[...] De beste reactie zou zijn geweest om die flutcartoons gewoon te negeren en dan had niemand er zelfs maar erg in gehad. Maar ik begrijp ook best de behoefte om te reageren als mensen zich zozeer beledigd voelen.

In het sterk geseculariseerde Europa is er zo'n scheiding tussen het geloof en het recht op vrijheid van meningsuiting dat aanvallen op godsdienstige figuren door velen worden beschouwd als een recht dat boven kritiek verheven is.

Dit leidt tot een ander soort fascisme: dat van de rabiate aanhangers van het secularisme die denken dat ze altijd gelijk hebben en dat verder iedereen kan doodvallen.

Nou, voor deze mensen heb ik een nieuwtje: aan die scheiding zijn de moslims nog niet toe, en zover hopen ze vermoedelijk ook niet te komen. De boycot van Deense producten in de moslimwereld is een legitieme reactie op de belediging van de Profeet, en is als protest zonder meer op zijn plaats. De zakelijke strop op een grote markt als die van Saoedi-Arabië en andere Arabische landen moet een duidelijke boodschap voor de Denen zijn dat moslims laster niet licht opvatten.

(Rasheed Abou-Alsamh, Arab News - Saoedi-Arabië)

Dit verhaal houdt niet op

[...] De huidige ophef over de cartoons van de moslimprofeet Mohammed in een Deense krant tekent eens te meer de fascistische onverdraagzaamheid die de kern is van de fundamentalistische islam. [...] Dat zoiets gematigds zo'n dolzinnige reactie kan oproepen - rellen, doodsbedreigingen, ontvoeringen, verbrande vlaggen - spreekt boekdelen over de kloof in waarden tussen de beschaafde wereld en een te groot deel van de islamitische wereld.

Persvrijheid, vrij verkeer van ideeën, het recht tegen heilige huisjes te schoppen: daar weten moslimfundamentalisten allemaal niets van. En als de jihadi's hun zin krijgen, zal dit overal worden weggevaagd door de censuur en de onverdraagzaamheid van de sharia. [...]

Vergis u niet: dit verhaal houdt niet meer op, evenmin als de islamo-fascistische dreiging. De vrijheid van meningsuiting die wij vanzelfsprekend vinden ligt onder vuur, en als ze niet dapper wordt verdedigd, zal ze verdwijnen.

Vandaag komen de censors misschien voor een paar flauwe cartoons over Mohammed, maar morgen zijn het uw woorden en ideeën die ze het zwijgen opleggen. Of we het leuk vinden of niet, we zijn nu allen Denen.

(Jeff Jacoby in de Boston Globe)