'De Europese Unie toont er wel begrip voor dat moslims zich gekrenkt voelen en zich ergeren aan de tekeningen'

In september verschijnt een karikatuur in een beschaafde krant en in februari gaan in een aantal schurkenstaten, met de bekende traagheid van hersens die fanatici kenmerkt, moslims de straat op om tegen de karikatuur te protesteren. De nasleep is verontrustend. Het meest bedenkelijke is niet dat er gemanipuleerde geloofsidioten brandschattend de straat opgaan, dat is van alle volkeren en tijden, het meest bedenkelijke is ook niet dat het bij deze gelegenheid gebeurt in ondemocratische landen, staten met één boek, één partij of één tiran, het meest bedenkelijke is de bereidheid van het vrije westen om onmiddellijk door de knieën te gaan.

Het zijn niet zomaar protestwandelingen, daar in Allahstan. Je maakt de woede mee van het redeloze beest. Slacht af wie onze profeet beledigt. Europa pas op, we zullen jullie uitroeien. Dat las ik op de spandoeken, en dan citeer ik nog de braafste spreuken. Heel speciale taal is dat. Butcher, exterminate. Taal van de moordbrigade, de hyena en de lynchpartij. Taal die niet echt strookt met het benauwde sputteren van onze politici over dialoog, godsdienstvrijheid en begrip voor gekwetste gevoelens.

Je zou graag iets anders willen concluderen, maar je bent niet blind en doof: deze hysterische massa wil bloed zien. Ze maalt niet om een dialoog of een vreedzaam samenleven, ze brult in een volstrekt andere taal en houdt er volstrekt andere ideeën op na, geen religieuze oorlog maken we mee, maar een cultuuroorlog.

En het westen siddert. Het westen put zich uit, met de staart tussen de benen, in de meest deerniswekkende verontschuldigingen, alsof het niet wil en kan beseffen dat wie zo kruipt de bloeddorstigheid van de ander alleen maar vergroot. Verachtelijke wezens zijn we, die het verdienen uitgeroeid te worden.

Financieel gewin en economisch belang zijn de laatste restanten van wat ooit 'de beschaving van het vrije westen' heette. Yahoo hielp de Chinese apparatsjiks met het opsporen van een dissident. Google viel van zijn voetstuk door een totalitair regime van dienst te zijn bij het indammen van de informatiestroom. Een Engelse minister verklaarde alle begrip te hebben voor de moordzuchtige moslims. Een Amerikaanse regeringswoordvoerder achtte het beledigen van een bevriende profeet schandalig.

Met geen woord repten ze over de angst voor hun portemonnee. Talloze Arabieren moeten immers nog worden voorzien van een eigen mobiele telefoon, een eigen auto en een eigen Rolex, om maar enkele dingen te noemen die de hooggeachte moslimcultuur zelf niet bij machte was uit te vinden. Welk percentage van de Europese media zou al in Arabische handen zijn?

Er bestaat niet zoiets als een beetje vrijheid van meningsuiting. Als onze eigen politici de definitie van onze cultuur al ondermijnen, waar vinden we nog redding? De grootste bedreiging van het vrije westen komt van binnenuit. We zijn rijp voor de barbaren.

    • Gerrit Komrij