'Consumentenbond weet 't beter'

Het CDA verzet zich tegen de splitsing van energiebedrijven, een voorstel van minister Brinkhorst. Het zou duur zijn voor de burger. 'Wie kent de consument beter?'

Minister Brinkhorst FOTO: Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

De splitsing van de energiebedrijven mag niet ten koste gaan van de consument. Met deze opstelling wil minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) het verzet neutraliseren van de Kamerfractie van het CDA tegen het kernstuk van zijn binnenlandse energiebeleid. Dat is: de energiebedrijven deels privatiseren en opsplitsen in leverings- en netwerkbedrijven.

De splitsing kan rekenen op steun van de regeringspartijen VVD en D66, alsmede van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Maar regeringspartij CDA heeft bedenkingen. Brinkhorst wil dat de hele coalitie zijn visie steunt.

Volgens het CDA kunnen de energielasten als gevolg van de splitsing met honderd euro per jaar per huishouden toenemen.

'De splitsing zal niet ten koste gaan van de consumenten. Zonder liberalisering van de energiemarkten zouden de prijzen veel hoger zijn geweest. De Consumentenbond, en overigens ook MKB Nederland, is voorstander van mijn wetsvoorstel. Ik vraag me af: wie kent de belangen van de consument beter, de Consumentenbond of het CDA?'

Het CDA wil uitstel om een onafhankelijk onderzoek naar de werkelijke kosten mogelijk te maken.

'Uitstel is geen oplossing. Er zijn hiervoor geen onafhankelijke deskundigen te vinden. De Kamer en de regering moeten een oplossing vinden.'

De grootste onzekerheid bestaat over leaseconstructies waarmee energiebedrijven in de jaren '90 het gebruik van hun netwerken hebben verkocht aan en teruggehuurd van Amerikaanse investeerders. Die kregen hierdoor in de VS een fiscaal vriendelijke belegging en de Nederlandse energiebedrijven ontvingen veel geld. Hoe gaat u dit oplossen?

'Ik wil overgangsregelingen treffen waardoor de risico's verminderen. Ik zal waarborgen in de wet opnemen dat in het verleden verkregen rechten niet worden aangetast. Ik ga geen ongedekte cheques uitgeven. Maar we moeten ons ook niet overleveren aan de belangen van investeerders. Het publieke belang mag niet wijken voor de dwingelandij van private belangen.'

Haalt u hiermee het CDA over de streep?

'Ik heb de indruk dat sommigen de leaseconstructies gebruiken als verdedigingslinie om de splitsing niet te laten doorgaan.'

Wat zijn uw beweegredenen om de splitsing door te zetten?

'We hebben bij de Gasunie en Nozema (zendmasten) de netwerken en levering ook gesplitst. Onafhankelijke netten garanderen de toegang aan andere partijen. Dat komt de belangen van de afnemers, de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening ten goede. Het is de uitwerking van mijn sociaal-liberale visie op marktordening.'

    • Roel Janssen