Conflict beheer Betuwelijn

Tussen de deelnemende partijen van de Betuwelijn is een conflict ontstaan over het beheer ervan. Ook is de spoorlijn weer duurder geworden.

Dit bleek vanmorgen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil volgende week een besluit nemen over beheer en exploitatie van de nieuwe goederenspoorlijn, die in 2007 gereed is. Kamerleden van diverse fracties lieten weten dat uitstel onvermijdelijk lijkt.

Deelnemers aan de hoorzitting maakten duidelijk dat de aanloopverliezen groter zullen zijn dan geraamd. 'De belastingbetaler draait daar dus voor op', was de conclusie van de Tweede Kamer. Volgens PvdA-woordvoerder Dijksma zijn de kosten voor het departement al opgelopen van 35 naar 40 miljoen en ramingen van het spoorbedrijf ProRail doen volgens haar nog erger verwachten.

GroenLinks-Kamerlid Duyvendak stelde vast: 'Als er straks een trein rijdt, is dat dus op kosten van de belastingbetaler'. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er - net als bij de Hogesnelheidslijn - de eerste maanden te weinig locomotieven beschikbaar zijn om de goederentreinen tussen Rotterdam en Duitsland te rijden: 'Het staat dus vast dat er dure maanden verloren gaan.' De schade zou ten minste drie miljoen euro bedragen.

ProRail verraste de Kamerleden met de boodschap dat het bedrijf een stevig conflict heeft met de minister over het beheer van de lijn. De minister wil hiervoor twee concessies verlenen: één aan ProRail voor veiligheid en lange termijnbeleid. En een ander aan het consortium Green Tulips Rail Company, waarin de Amsterdamse en Rotterdamse Havenbedrijven samenwerken met ProRail. Dit consortium zal de exploitatie van de lijn voor zijn rekening nemen.

President-commissaris In 't Veld van ProRail liet weten dat zoiets leidt tot een onwerkbare situatie. Voor ProRail telt dit laatste zo zwaar dat het overweegt uit het consortium te stappen. Wat ProRail betreft is nu de minister weer aan zet.